RPP dwukrotnie obniży stopy w 2024?

RPP obniży stopy procentowe o 25 pb w marcu i lipcu br. - przewidują analitycy Credit Agricole. Zastrzegli, że potencjał do większych obniżek jest ograniczony z uwagi na oczekiwany wzrost inflacji w II poł. br. Osiągnie ona maksimum w II kw. 2025 r. na poziomie 4,8 proc. r/r. - dodali.

Dzisiaj Główny Urząd Statystyczny podał, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu 2023 r. wzrosły o 6,2 proc. w ujęciu rocznym, a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 0,1 proc. Wcześniej w szybkim szacunku GUS podawał, że inflacja w grudniu wyniosła 6,1 proc., licząc rok do roku, i 0,1 proc. w ujęciu miesięcznym.

"Mimo obserwowanego w ostatnich miesiącach silnego spadku, inflacja od 33 miesięcy pozostaje powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc. r/r)" - ocenili analitycy Credit Agricole.

Wskazali, że głównym czynnikiem wpływającym na obniżenie inflacji była niższa dynamika cen w kategorii "żywność i napoje bezalkoholowe", która zmniejszyła się w grudniu do 6 proc. r/r wobec 7,3 proc. w listopadzie. 

"Spadek dynamiki cen żywności i napojów bezalkoholowych obserwowany jest we wszystkich jej głównych kategoriach i wynika z efektów wysokiej bazy sprzed roku, jak również z odnotowanego w ostatnich kwartałach wyraźnego obniżenia cen surowców rolnych"

zaznaczyli analitycy.

Ich zdaniem, do spadku inflacji przyczyniła się również niższa dynamika cen w kategorii "paliwa" (-6 proc. r/r w grudniu wobec -5,7 proc. w listopadzie), czemu sprzyjały m.in. umocnienie złotego względem dolara, a także spadek światowych cen ropy naftowej. 

"W kierunku zmniejszenia inflacji oddziaływało również obniżenie inflacji bazowej, która zgodnie z naszymi szacunkami spadła w grudniu do 7 proc. r/r wobec 7,3 proc. w listopadzie" - dodali analitycy, zaznaczając, że spadek został odnotowany w większości kategorii: "napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe", "odzież i obuwie", "zdrowie", "transport (bez paliw)", "rekreacja i kultura", "restauracje i hotele" oraz "inne wydatki na towary i usługi".

Analitycy oszacowali, że inflacja bazowa liczona w ujęciu miesięcznym wyniosła w grudniu ok. 0,3 proc. m/m. 

"Tym samym ukształtowała się ona powyżej wzorca sezonowego w grudniu (ok. 0,0 proc.), co wskazuje, że presja inflacyjna pozostaje podwyższona" - zauważyli.

Ich zdaniem w kierunku wzrostu inflacji oddziaływała natomiast wyższa dynamika cen nośników energii, która zwiększyła się w grudniu do 9,2 proc. wobec 8,1 proc. w listopadzie

"Jej wzrost wynikał z efektu niskiej bazy sprzed roku związanego ze spadkiem cen opału w grudniu 2022 r." - dodali eksperci.

"Najbliższe miesiące przyniosą dalszy spadek inflacji, a ona sama w II kw. br. osiągnie swoje minimum lokalne na poziomie 2,3 proc. Od III kw. br. oczekujemy stopniowego wzrostu inflacji, która osiągnie swoje maksimum lokalne w II kw. 2025 r. na poziomie 4,8 proc. r/r, po czym obniży się osiągając poziom 3,5 proc. w IV kw. 2025 r." 

prognozują analitycy Credit Agricole.

 

Wedłg nich oznacza to, że inflacja ogółem "przejściowo ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego (2,5 proc. r/r) w okresie marzec-maj br.". Dodali, że - ich zdaniem - skłoni to RPP do wznowienia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej (RPP obniży stopy procentowe o 25 pb w marcu i lipcu br.).

Analitycy zastrzegli, że potencjał do większej skali obniżek jest ograniczony z uwagi na oczekiwany ponowny wzrost inflacji w drugiej połowie br. 

"Głównymi czynnikami ryzyka dla naszej prognozy są ubiegłotygodniowe jastrzębie wypowiedzi prezesa NBP A. Glapińskiego oraz członka RPP I. Dąbrowskiego, a także ewentualne postawienie prezesa A. Glapińskiego przed Trybunałem Stanu" - dodali.

Zdaniem Credit Agricole opublikowane w poniedziałek finalne dane o inflacji są neutralne dla kursu złotego i rentowności polskich obligacji

Źródło

Skomentuj artykuł: