1,5 proc. podatku dla OPP – kroki, które gwarantują, że środki trafią do organizacji

W Polsce podatnicy mają możliwość przekazania 1,5 proc. swojego podatku dochodowego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP). Jest to istotna forma wsparcia dla wielu organizacji, które dzięki tym środkom mogą realizować swoje cele statutowe. Jednak aby środki z tego tytułu naprawdę dotarły do OPP, należy spełnić pewne warunki i wykonać konkretne czynności.

Aby OPP mogła otrzymać środki z 1,5 proc. podatku, musi zgłosić do urzędu skarbowego aktualny rachunek bankowy. Organizacje, które w ubiegłych latach zgłosiły już właściwy numer rachunku i jest on nadal aktualny, nie muszą podejmować żadnych działań. Jednak te, które tego jeszcze nie zrobiły, mają czas do 30 czerwca 2024 r. Warto podkreślić, że brak zgłoszenia aktualnego rachunku bankowego przez OPP uniemożliwi przekazanie środków z PIT.

Podatnicy, którzy chcą wspierać wybraną OPP, powinni pamiętać o dokładnym wypełnieniu zeznania podatkowego. Podatnicy rozliczający PIT za 2023 rok mogą zadeklarować przekazanie 1,5 proc. swojego podatku dla dowolnie wybranej OPP, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych za 2023 r. w 2024 r. Co warto podkreślić, podatnicy, którzy korzystali z tej możliwości w ubiegłym roku i chcą złożyć zeznanie podatkowe za 2023 r. w usłudze Twój e-PIT w e-Urzędzie Skarbowym, będą mieli wstawiony w zeznaniu nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierali (o ile jest ona nadal uprawnona do otrzymywania 1,5 proc. podatku), ale mogą tę organizację zmienić.

Jeśli chodzi o emerytów i rencistów, również oni mają możliwość przekazania 1,5 proc. podatku na rzecz OPP. Mogą wskazać wybraną organizację w zeznaniu PIT-37 lub PIT-36. Możliwe jest również złożenie oświadczenia PIT-OP. Wówczas urząd skarbowy przekaże wskazanej organizacji 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w deklaracji PIT-40A przygotowanej przez organ rentowy. Rozwiązanie to dotyczy osób, które otrzymały PIT-40A i nie złożyły zeznania PIT-37 lub PIT-36. Jeśli emeryt lub rencista złożył PIT-OP w ubiegłym roku i nadal chce wspierać wskazaną w nim organizację, nie musi ponownie składać PIT-OP. Oświadczenie złożone w ubiegłym roku obowiązuje bowiem na kolejne lata. Emeryt lub rencista może również w kolejnych latach wycofać lub zmienić wyrażoną w PIT-OP zgodę na przekazanie podatku na rzecz OPP.

Ostatnim, ale nie mniej ważnym warunkiem przekazania środków dla OPP, jest zapłata przez podatnika podatku należnego w pełnej wysokości nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Aby urząd skarbowy mógł przekazać OPP środki z zeznania za 2023 r., podatnik musi zapłacić podatek do 30 czerwca 2024 r. Zapłacony podatek jest podstawą obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP.

W związku z powyższym, jeśli chcemy, by nasze 1,5 proc. podatku trafiło do wybranej przez nas OPP, należy zadbać o zgłoszenie przez organizację aktualnego rachunku bankowego do urzędu skarbowego, dokładne wypełnienie zeznania podatkowego oraz zapłatę podatku należnego w terminie. Dzięki temu możemy być pewni, że nasze wsparcie nie tylko będzie mające realny wpływ na działalność OPP, ale również spełnia wszystkie wymogi prawne.


 

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: