Polacy chcą fachowców w assistance

Coraz więcej Polaków oczekuje, że usługa assistance obejmować będzie też pomoc np. hydraulika czy elektryka. Na pierwszym miejscu nadal pozostają kwestie związane np. z holowaniem samochodu - wynika z badania "Rynek usług assistance widziany oczami klientów".

Z sondażu przeprowadzonego dla firmy ubezpieczeniowej Mondial Assistance wynika, że kolejność usług assistance, która ma największą wartość dla klientów - w porównaniu do ubiegłorocznego badania - nie zmieniła się. Na pierwszym miejscu są kwestie związane z samochodem, jak np. holowanie czy pomoc w przypadku awarii. Na taką odpowiedź wskazało 79 proc. pytanych. Na drugim miejscu uplasował się obszar medyczny (71 proc. odpowiedzi), czyli np. domowa wizyta lekarska. Na trzecim miejscu znalazła się pomoc "złotej rączki" np. hydraulika czy elektryka. Na taką odpowiedź wskazało 68 proc. badanych, co oznacza wzrost o 6 p.p. w porównaniu do ub.r.

Ankietowanych zapytano ponadto, jakie serwisy assistance są najbardziej atrakcyjne. Według 66 proc. respondentów jest to możliwość skorzystania z samochodu zastępczego. Taki sam odsetek badanych wskazał też na usługi medyczne dotyczące rehabilitacji po wypadku lub chorobie. Na kolejnych miejscach znalazły się: dostęp do badań specjalistycznych (62 proc.) i holowanie pojazdu (61 proc.).

Jak zauważono w opracowaniu najwięcej, bo 71 proc. respondentów obawia się wypadku komunikacyjnego. Po 69 proc. badanych wskazało z kolei na istotne dla zdrowia skutki wypadku oraz na możliwość zachorowania np. na nowotwór czy chorobę serca. Zwrócono jednak uwagę, że w porównaniu do ub.r. w obu tych kategoriach odsetek osób wskazujących na te obawy spadł o 7 p.p. Włamania do domu czy mieszkania obawia się 61 proc. ankietowanych, a kradzieży auta – 50 proc. Obawy o awarie sprzętu AGD i RTV deklaruje 61 proc. badanych, o 7 p.p. więcej niż rok temu.

Sondaż wykazał ponadto, że prawie 4 na 5 Polaków wie, czym są usługi assistance, a co piąty deklaruje, że korzystał z nich w ostatnim roku. Jak podkreślono klienci analizują oferty ubezpieczeniowe dostępne na rynku i coraz częściej wybierają te, które zawierają w sobie pakiet assistance. "Dla 68 proc. dodatkowe usługi zawarte w polisie to większe poczucie bezpieczeństwa i komfort psychiczny" - podkreślono.

Dodano, że na assistance jako jeden z trzech najważniejszych czynników przy zakupie ubezpieczenia na życie wskazało 40 proc. badanych. W przypadku wyboru ubezpieczenia NNW uważa tak 36 proc. respondentów. "Eksperci Mondial Assistance zwracają uwagę na zdecydowany wzrost znaczenia tej usługi dla klientów w odniesieniu do poprzedniej edycji badania, kiedy to w obu przypadkach usługi assistance były ważne tylko dla 26 proc. ankietowanych" - podkreślono.

Jak wskazano, obecność pakietu assistance znalazła się na trzecim miejscu wśród czynników, które mają istotny wpływ na decyzję o zakupie ubezpieczenia na życie lub NNW. Wyżej uplasowały się tylko cena i zakres ubezpieczenia czy kwota odszkodowania. Mniej znaczące dla badanych były takie czynniki jak marka ubezpieczyciela, wcześniejsze doświadczenia klienta związane z jakością usług assistance u niego czy oferowane przez niego usprawnienia technologiczne.

Badanie zostało zrealizowane przez Ipsos Polska w dniach 2 stycznia – 5 lutego 2024 roku na ogólnopolskiej reprezentatywnej próbie liczącej 1700 osób. 

Źródło

Skomentuj artykuł: