Polacy coraz dłużej aktywni zawodowo? Seniorzy odkładają moment przejścia na emeryturę

Jak wynika z komunikatu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przesłanego redakcji serwisu FilaryBiznesu.pl, coraz więcej osób odracza moment przejścia na emeryturę i nadal są aktywni zawodowo. Okazuje się, że już od trzech lat można zaobserwować taki trend wśród seniorów. Warto podkreślić, że dłuższa aktywność zawodowa oczywiście korzystnie wpływa na wysokość świadczenia, a przełożenie decyzji o zakończeniu pracy zaledwie o rok pozwala otrzymać wyższą emeryturę nawet o 10-15 proc.

Na wstępie warto przypomnieć, że emerytura to uprawnienie, a nie obowiązek. Świadczenie przyznawane jest na wniosek. Oznacza to, że osoby chcące pozostać aktywne zawodowo mogą odłożyć moment przejścia na emeryturę. W tym miejscu warto zastanowić się, czy warto wydłużać swoją aktywność zawodową po osiągnięciu wieku emerytalnego? Mówiąc wprost – czy nam się to opłaca?

Emerytura zależy od kwoty opłaconych składek emerytalnych i wieku, w którym wnioskujemy o świadczenie. Odczekanie nawet jednego roku, kontynuując pracę, pozwala otrzymać świadczenie wyższe nawet o 10-15 proc. Wynika to z opłacenia dodatkowych składek, ich waloryzacji oraz mniejszej liczby miesięcy życia na emeryturze przyjętej do obliczeń.

tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Emerytalne trendy

Ze statystyk udostępnionych serwisowi FilaryBiznesu.pl przez ZUS wynika, że w 2017 r.  aż 88,3 proc. osób przeszło na emeryturę natychmiast po osiągnięciu wieku emerytalnego, a 7,7 proc. w ciągu roku, natomiast tylko 4 proc. odczekało co najmniej rok od nabycia uprawnień. 

Na przestrzeni ostatnich lat dane te ulegają jednak zmianom. W ciągu ostatnich trzech lat zaobserwowano utrzymujący się pozytywny trend dotyczący przechodzenia Polaków na emeryturę. 

Rok 2020 r. był kontynuacją dobrych praktyk. 62,4 proc. osób przeszło na emeryturę dokładnie w wieku emerytalnym, a 24,7 proc. w ciągu mniej niż roku od jego osiągnięcia, zaś 12,9 proc. co najmniej rok po nabyciu uprawnień.

Jakie są korzyści z późniejszego przejścia na emeryturę?

Statystyki jednoznacznie wskazują, że Polacy coraz częściej dostrzegają korzyści z opóźnienia dezaktywizacji zawodowej. Jakie mogą być przyczyny takiej zmiany podejścia do emerytury i wieku emerytalnego?

Głównej przyczyny znacznej zmiany trendu w zachowaniach emerytalnych Polaków można upatrywać w podniesieniu świadomości wszystkich osób aktywnych zawodowo. Kluczową rolę odgrywają także powołani w lipcu 2017 r. doradcy emerytalni, którzy pomagają klientom ZUS w podjęciu decyzji o momencie przejścia na emeryturę.

Jak się okazuje, z ich pomocy najczęściej korzystają właśnie seniorzy, którzy zastanawiają się jaką podjąć decyzję co do dalszej aktywności zawodowej.

Nasi eksperci wyjaśniają klientom zasady wyliczenia świadczenia, co ma wpływ na jego wysokość, a także obliczają przy pomocy przygotowanego przez ZUS kalkulatora emerytalnego wysokość świadczenia prognozowanego dla danej osoby. Doradcy pokazują również różne warianty np. jak opóźnienie zakończenia aktywności zawodowej o rok, dwa czy pięć wpłynie na emeryturę.

tłumacz regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 

Skomentuj artykuł: