Znamy szczegóły zmian w podatku Belki

Jeżeli ktoś osiągnie zysk z lokaty bankowej, a także z inwestycji w fundusze, to limity, będące rodzajem kwoty wolnej od osiągniętego zysku, będą liczone rozdzielnie – powiedział minister finansów Andrzej Domański.

Domański został zapytany przez PAP o zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych. Jak przypomniał, została zaproponowana zmiana w sposobie naliczania i poboru tzw. podatku Belki.

"Wprowadzamy limity. De facto one będą oznaczały swoistego rodzaju kwoty wolne od osiągniętego zysku"

 – powiedział.

Zapytany czy w przypadku zwolnienia podatnikowi będzie przysługiwał jeden limit, który sam sobie wybierze, czy też będą trzy limity, po jednym na każdy z typów oszczędności (akcje, lokaty, obligacje) minister odpowiedział, że będą one liczone rozdzielnie.

"Jeżeli ktoś osiągnie zysk z lokaty bankowej oraz osiągnie zysk chociażby z inwestycji w fundusze, to te limity będą liczone rozdzielnie"

 – zaznaczył szef resortu finansów.

Z kolei w przypadku jednego gospodarstwa domowego, w którym małżonkowie rozliczają się wspólnie, Domański wyjaśnił, że w tej kwestii trwają jeszcze konsultacje.

"Myślę, że projekt ustawy będziemy gotowi przedstawić niedługo, w momencie, kiedy zakończymy konsultacje" – dodał.

Wiceminister finansów Jarosław Neneman w opublikowanej na stronach Sejmu odpowiedzi na interpelację poselską przekazał, że projektowane przez resort finansów zmiany w opodatkowaniu dochodów z kapitałów pieniężnych zakładają, że "wprowadzone zostaną kwoty dochodów (przychodów) wolne od opodatkowania z oszczędności oraz z inwestycji kapitałowych".

"W przypadku oszczędności, zwolnienie z podatku będzie dotyczyło części dochodów (przychodów) – do określonego rocznego limitu – z rachunków terminowych lokat oszczędnościowych oraz z obligacji, o terminie zapadalności co najmniej rok, które będą zapisane w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym, osobno prowadzonym dla obligacji i osobno dla lokat terminowych" – czytamy w odpowiedzi wiceministra.

"Podatnik będzie mógł gromadzić oszczędności tylko w jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub jednym wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym lokat terminowych. Wyodrębniony pakiet oszczędnościowy może być prowadzony przez instytucję finansową (bank, SKOK lub oddział banku zagranicznego), mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej" – dodał Neneman.

Jak wskazał wiceminister finansów, instytucja finansowa "prowadząca wyodrębniony pakiet oszczędnościowy" nie będzie pobierała, jako płatnik, podatku od dochodów czy też przychodów z lokat terminowych lub obligacji, do wysokości kwoty zwolnionej. Powyżej tej kwoty instytucja finansowa, jako płatnik, będzie pobierała 19-proc. zryczałtowany podatek dochodowy, tak jak jest to obecnie.

"W przypadku dochodów z inwestycji kapitałowych (np. ze sprzedaży akcji na giełdzie) wprowadzona będzie roczna kwota dochodów wolna od podatku, którą podatnik będzie rozliczał w zeznaniu rocznym PIT-38" – wskazano w odpowiedzi na interpelację.

Wiceminister poinformował również, że roczna kwota zwolnienia dochodów z oszczędności gromadzonych w wyodrębnionym pakiecie oszczędnościowym obligacji lub lokat terminowych, jak i roczna kwota wolna od podatku od dochodów z inwestycji kapitałowych, określane będą w obwieszczeniu Ministra Finansów na każdy rok kalendarzowy. 

"Proponujemy, aby każda z tych kwot wynosiła iloczyn stopy depozytowej NBP na ostatni dzień trzeciego kwartału roku poprzedzającego rok podatkowy i 100 tys. zł (obecnie byłoby to 5250 zł)"

 – dodał przedstawiciel MF.

Źródło

Skomentuj artykuł: