Bezpieczeństwo na wszystkich rodzajach dróg

Inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów, peronów przystankowych wraz z dojściami do tych peronów zostały dofinansowane kwotą 847,1 mln zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań na drogach powiatowych i gminnych mających na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Rządowe wsparcie pozwoli na realizację 1 495 zadań, w tym 714 powiatowych i 781 gminnych.

Dodatkowe środki w ramach naboru na 2023 r., przeznaczone wyłącznie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu, zostaną przeznaczone na wsparcie inicjatyw samorządowych w zakresie inwestycji na drogach gminnych (395,1 mln zł) oraz zadań powiatowych (452 mln zł.).

— Stawiamy na bezpieczeństwo na wszystkich rodzajach dróg, niezależnie od tego, kto jest ich zarządcą. Dlatego wspieramy samorządy w modernizacji dróg gminnych powiatowych, a ostatnio także wojewódzkich i położonych w dużych miastach. I nasze działania przynoszą wymierne efekty. Polska poczyniła w ostatnich latach największe postępy w poprawie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego – pieszych, rowerzystów czy kierowców — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził ponadto listę 15 zadań wojewódzkich, dotyczących poprawy bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. Inwestycje te polegają na budowie lub przebudowie: dróg dla pieszych, dróg dla pieszych i rowerów, dróg dla rowerów, przejść dla pieszych, przejazdów dla rowerów oraz peronów przystankowych. Na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg trafi 215 mln zł. Ogółem wartość tych zadań wynosi 427 mln zł.

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań wojewódzkich przeprowadził Minister Infrastruktury.

Skomentuj artykuł: