Ceny nie zniechęcają Polaków do wakacyjnego wypoczynku

Wysokie ceny nie zniechęcają Polaków do planowania wakacyjnego wypoczynku. Jak wynika z badania „Plany wakacyjne Polaków” przeprowadzonego na początku czerwca przez Minds&Roses na zlecenie Związku Banków Polskich, większość z nas planuje spędzić tegoroczne wakacje w kraju. Obecnie deklaruje tak ponad połowa Polaków. 

- Co ciekawe o 4 pp. wzrósł odsetek osób, które planują zagraniczny wyjazd. Obecnie taką chęć wyraża co piąty badany - dodaje Dr Przemysław Barbrich, rzecznik ZBP . 

A jak wygląda cenowa rzeczywistość?

Polacy zamierzają sfinansować wakacyjny wypoczynek przede wszystkim z własnych zasobów. Podobnie było w ubiegłym roku. Aż 85% deklaruje, że nie zamierza sięgać po kredyt lub pożyczkę na sfinansowanie wakacyjnych planów.  Tylko co dziesiąty badany rozważa taką możliwość. Potwierdzają to także wyniki majowego „Monitora Bankowego” ZBP.  Bankowcy pytani o to, czy zauważają wzrost zainteresowania ofertą kredytów i pożyczek na wakacyjny wypoczynek, w zdecydowanej większości udzielili przeczącej odpowiedzi. Aż trzech na czterech badanych pracowników banków nie widzi takiego zainteresowania.

Polacy zdający sobie coraz częściej sprawę ze wzrostu cen, w tym roku wzięli to pod uwagę kalkulując wakacyjne budżety. Ponad połowa badanych zadeklarowała, że przeznaczy na wypoczynek więcej niż w ubiegłym roku, jednak co trzeci nie zamierza wydawać więcej.  

 1614 zł - tyle chcemy wydać

– Średnio na wakacje, w przeliczeniu na osobę, zamierzamy wydać w bieżącym roku 1614 zł, podczas gdy w ubiegłym roku było to 1358 zł. Należy zatem liczyć się z tym, że za tegoroczne wakacje zapłacimy nawet o 20% więcej niż przed rokiem. Warto pamiętać, że jest to kwota uśredniona, wynikająca z przeliczenia tego, ile zamierzamy wydać i ile osób będzie nam towarzyszyć – komentuje dr Przemysław Barbrich ze Związku Banków Polskich.

Raport Wakacyjny portfel Polaków 2023 prezentuje najważniejsze trendy oraz dane związane z przewidywaną aktywnością Polaków w czasie tegorocznych wakacji, czyli od lipca do końca sierpnia. Przedstawia również aktualne ceny letniego wypoczynku, w tym transportu, zakwaterowania i najpopularniejszych rozrywek. Podpowiadamy też m.in. jak planować ekonomiczny wypoczynek i co zrobić, gdy zabraknie gotówki, a płatność kartą jest utrudniona lub niemożliwa.
W raporcie znajduje się również część poświęcona bezpieczeństwu finansowemu. Przypominamy, jak chronić tożsamość i pieniądze, a także jak zareagować na utratę dokumentu tożsamości. Bo co jak co, ale bezpieczeństwo jest zawsze – także na urlopie – najważniejsze.
Raport oparty jest o wyniki badania opinii publicznej, przeprowadzonego przez agencję badawczą Minds&Roses, techniką wywiadów internetowych w czerwcu 2023 roku na reprezentatywnej ze względu na wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania próbie (18+) Polaków liczącej 1000 osób. Został także uzupełniony o wybrane dane zewnętrzne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego i Narodowego Banku Polskiego. W zakresie cen i usług prezentowanych w raporcie dokonaliśmy opracowań własnych.
Pełna wersja raportu „Wakacyjny portfel Polaków” dostępna jest na stronie Związku Banków Polskich: www.zbp.pl.

Źródło

Skomentuj artykuł: