Ojciec to też rodzic, ale pracodawcy o tym zapominają

Zdaniem trzech czwartych Polek i Polaków firmy powinny oferować mężczyznom elastyczne godziny pracy lub opcję pracy zdalnej, aby umożliwić im aktywny udział w życiu rodziny. Według ponad połowy ojcom powinno należeć się też więcej dodatkowego płatnego urlopu. To tylko niektóre wnioski z badania CVeasy.pl, przeprowadzonego we współpracy z agencją Elephate.

Nowy raport opublikowany tuż przed Dniem Ojca przybliża trudności, z jakimi zmagają się aktywni zawodowo ojcowie. Ze względu na presję ze strony otoczenia i samych pracodawców, którą zauważa aż 39% respondentów, wielu mężczyzn zmuszonych jest do ograniczenia swojego udziału w życiu rodzinnym na rzecz pracy zawodowej. W efekcie trudniej jest im angażować się w wychowanie dzieci na równi z matkami, co wzmacnia utrwalone stereotypy i osłabia rodzinne relacje.

Urlop rodzicielski nie dla ojców?

Z ankiety przeprowadzonej na grupie 635 dorosłych z całego kraju wynika, że zdaniem większości Polek i Polaków pracodawcy niewystarczająco wspierają ojców. W opinii ponad połowy ojcowie, którzy angażują się w opiekę nad dziećmi, mogą napotykać trudności w awansie zawodowym. Więcej niż co czwarta osoba (27%) spotkała się też z sytuacją, w której przełożony niechętnie przyjął wniosek o urlop rodzicielski od ojca lub nakłaniał go do skrócenia jego długości. Rzeczywistość pokazuje więc, że ojcowie nie tylko mają mniej przywilejów niż matki, ale bywają one również słabo respektowane.

– Nikt nie powinien „winić” mężczyzny, że chce wziąć urlop i opiekować się dzieckiem. To żadna łaska – taką możliwość opłacamy w składkach ZUS-owskich

 – komentuje influencer parentingowy Tomek Rusek, autor profilu Tata na macierzyńskim.

– Z doświadczenia wiem, że tego typu sytuacje nie są zero-jedynkowe i niechęć wobec takiej formy urlopu nie musi wiązać się z negatywną intencją czy złośliwością, a raczej często wypływa z obawy związanej z zachowaniem płynności i efektywności pracy – tłumaczy psycholog biznesu dr Magdalena Małecka.

Oczekujemy więcej przywilejów

Większość (78%) ankietowanych uważa, że pracodawcy powinni ułatwiać ojcom pogodzenie obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym, np. umożliwiając im udział w wydarzeniach szkolnych. Jeszcze więcej osób (82%) jest zdania, że samo państwo powinno bardziej wspierać ojców chcących angażować się w rodzicielstwo na równi z matkami.

Jakie formy wsparcia dla ojców Polki i Polacy uznają za pomocne? Przede wszystkim elastyczność w zakresie organizacji i godzin pracy, a także oferowanie większej wypłaty i możliwości dodatkowego zarobku czy… informowanie o przysługujących prawach. Okazuje się bowiem, że świadomość przywilejów związanych z zostaniem rodzicem nie jest powszechna.

Tylko co piąty badany jest zdecydowanie pewny swojej wiedzy na temat praw pracujących ojców. Co ciekawe, to kobiety liczniej deklarują, że są o nich dobrze poinformowane. Może wiązać się to z faktem, że Polki znacznie częściej (71%) niż Polacy (58%) popierają równe zaangażowanie partnerów w pracę oraz opiekę nad dziećmi i domem.
 

Skomentuj artykuł: