Pokochaliśmy kolej, najwięcej podróży w tym stuleciu

W 2022 roku z usług kolei skorzystało 342,2 mln osób – najwięcej w tym stuleciu. Średnio w ciągu całego roku statystyczny mieszkaniec Polski podróżował koleją przynajmniej 9,1 razy. To niemal 3 podróże więcej niż w 2021 r. w którym wskaźnik wykorzystania kolei wyniósł 6,4. W podziale na województwa pociągiem najczęściej podróżowali mieszkańcy Pomorza, Mazowsza i Dolnego Śląska. Wskaźnik wykorzystania kolei w Polsce nadal jest poniżej średniej europejskiej co pokazuje duży potencjał do rozwoju przewozów pasażerskich w naszym kraju.

W ubiegłym roku blisko połowa pasażerów (47%) zostało odprawionych w dwóch województwach. Najwięcej osób podróżowało pociągami w województwie mazowieckim (96,4 mln) i pomorskim (63,6 mln). Największą dynamikę wzrostu liczby pasażerów rok do roku odnotowano w województwie podkarpackim (73%), małopolskim (64%) i lubelskim (55%). Warto też porównać dane przewozowe z rokiem 2019 – ostatnim przed pandemią. Wtedy wzrost wynosi odpowiednio 37% w województwie podkarpackim, 31% w małopolskim i 31% w lubelskim.

W 2022 r. najczęściej pociągiem podróżowali mieszkańcy pomorskiego (średnio 27 razy), mazowieckiego (17,5) i dolnośląskiego (11,4). Wskaźnik przekraczający średnią krajową odnotowano w województwie wielkopolskim. W pozostałych 12 województwach liczba podróży nie przekroczyła średniej krajowej 9,1 na mieszkańca.

W 2022 r. we wszystkich województwach wzrósł wskaźnik wykorzystania kolei w zestawieniu rok do roku. W 14 z 16 województw wskaźnik wykorzystania kolei osiągnął wartość wyższą niż w przedpandemicznym 2019 r. W przypadku województw mazowieckiego i podlaskiego był on niższy odpowiednio o: 1,9 (-10%) i o 0,1 (-6,8%) niż w 2019 r.

 

WSKAŹNIK WYKORZYSTANIA KOLEI W WOJEWÓDZTWACH W LATACH 2019-2022

Województwo

2019

2020

2021

2022

dolnośląskie

11,2

6,6

7,8

11,4

kujawsko-pomorskie

4,3

2,8

3,0

4,5

lubelskie

1,9

1,4

1,6

2,6

lubuskie

3,6

2,3

3,0

4,5

łódzkie

6,4

4,0

4,7

6,9

małopolskie

4,7

2,9

3,8

6,1

mazowieckie

19,4

12,4

13,6

17,5

opolskie

5,4

3,1

3,7

5,7

podkarpackie

2,3

1,3

1,8

3,2

podlaskie

2,1

1,3

1,5

1,9

pomorskie

26,1

15,9

19,9

27,0

śląskie

4,3

2,8

3,0

4,5

świętokrzyskie

2,5

1,8

2,2

3,4

warmińsko-mazurskie

3,5

2,3

2,8

3,9

wielkopolskie

9,1

5,4

6,3

9,1

zachodniopomorskie

5,8

3,7

4,6

6,6

 

Dla 28[1] krajów europejskich średnia wykorzystania kolei w 2022 r. to 16,9. Najczęściej koleją podróżował mieszkaniec Szwajcarii (50,1 razy w ciągu roku), następnie Luksemburga (33,6 razy) i Danii (31,3 razy). Największy wzrost tego wskaźnika rok do roku miał miejsce w Szwajcarii (+10,4 przejazdów przypadających na 1 mieszkańca), w Niemczech (+9,1) i Danii (+8,5). W ujęciu procentowym największa dynamikę wzrostu wskaźnika wykorzystania kolei odnotowano w Irlandii (+102,2%), Bośni i Hercegowinie (+76,8%) i Turcji (+ 71,8%).


Dane o liczbie pasażerów w województwach oraz informacje o wskaźniku wykorzystania kolei w Polsce i w poszczególnych województwach znajdą Państwo na stronie „Dane Kolejowe” w zakładce „Przewozy pasażerskie” -> „Wskaźnik wykorzystania kolei”.

[1] Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Macedonia Północna i Turcja.

Źródło

Skomentuj artykuł: