Rozwiązania GOZ w firmach Polski wschodniej wspomagane finansowo przez PARP

Rozwiązania GOZ w firmach Polski wschodniej wspomagane finansowo przez PARP 10 mln zł trafi do przedsiębiorców, chcących wprowadzić w swojej działalności rozwiązania gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Wsparcie obejmie szeroko pojęte doradztwo, w tym audyt i analizę potrzeb oraz potencjału w zakresie możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań GOZ.

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) to model produkcji i konsumpcji polegający na naprawie, odnawianiu i ponownym użyciu surowców, materiałów oraz produktów, tak długo jak to możliwe. Dzięki temu mogą one pozostawać w gospodarce, wydłuża się ich cykl życia, a wytwarzanie odpadów zostaje ograniczone do minimum. Dotyczy on również przedsiębiorstw.

Stopniowe przechodzenie na system gospodarki o obiegu zamkniętym jest niezbędnym elementem funkcjonowania przyszłych przedsiębiorstw. Zmiany pomogą̨ firmom wyróżnić się̨ na rynku, a także zmniejszyć koszty działalności poprzez bardziej racjonalne zarządzanie zasobami, zmniejszenie emisji CO2 oraz oszczędności zużycia energii i surowców – tłumaczy wiceminister funduszy i polityki regionalnej, Małgorzata Jarosińska – Jedynak.

Dla kogo wsparcie?

O środki mogą się ubiegać mikro, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) działający w województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz regionalnej części mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy i 9-ciu przyległych powiatów).

Wsparcie jest dwuetapowe. W pierwszym etapie firmy będą starać się o dotację, dzięki której opracują nowy model biznesowy.  Drugim etapem będzie wdrożenie działań opracowanych w modelu biznesowym GOZ-transformacji np. zaprojektowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac dostosowawczych, zakup lub zaprojektowanie nowych technologii, szkolenia czy przekwalifikowanie pracowników.

Czytaj więcej w tym temacie

Nabór wniosków

Wnioski w I etapie można składać do 19 grudnia 2023 r. Łączny budżet naboru wynosi 10 mln zł, a maksymalna wysokość wsparcia wynosi 82.781 zł. Nabór przeprowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 to kontynuacja wsparcia rozwoju wschodnich województw naszego kraju. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Będzie służył utrwaleniu warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w sześciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim oraz mazowieckim (bez Warszawy i otaczających ją powiatów). Budżet programu wyniesie 12 mld 428 mln zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: