Spółdzielnie mieszkaniowe czekają zmiany. Resort planuje nowe prawo

Wzmocnienie pozycji członków spółdzielni, usprawnienie funkcjonowania spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – to spodziewane efekty projektu ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz ustawy o własności lokali - informuje Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.

Projekt nowelizacji znalazł się już w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów.

- Widzimy potencjał spółdzielni w budowaniu dostępnych cenowo mieszkań. Potrzebują tylko bodźca do działania. Nasze rozwiązania mają skłonić je do większej aktywności i efektywności w rozwijaniu oferty mieszkaniowej 

powiedziała cytowana na stronie resortu rozwoju wiceminister Anna Kornecka.

Celem przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii projektu ustawy jest usprawnienie działania spółdzielni. Wśród proponowanych zmian znajduje się powierzenie podjęcia decyzji o wyborze zarządu spółdzielni walnemu zgromadzeniu, a także przywrócenie zebrania przedstawicieli w spółdzielniach mieszkaniowych. Kolejną proponowaną zmianą jest wprowadzenie kadencyjności zarządu.

Nowe rozwiązania mają stworzyć dogodne warunki dla spółdzielni do rozpoczynania inwestycji mieszkaniowych – budowy przystępnych cenowo mieszkań spółdzielczych lokatorskich.

Jak informuje resort rozwoju, propozycje zmian do ustawy o własności lokali są odpowiedzią na postulaty środowiska zarządców nieruchomości, uwzględniają także dorobek orzecznictwa. Zmiany dotyczą m.in. wskazania terminu, po upływie którego zaległości w opłatach za lokal mogą być podstawą do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w celu zaspokojenia należności wspólnoty.

Resort informuje, że w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych zmiany rozwiązują m.in. problemy osób z lokalami na gruncie o nieuregulowanym stanie prawnym poprzez przyznanie im członkostwa w spółdzielni z mocy prawa i wprowadzenie przepisów, na podstawie których możliwy będzie obrót takimi lokalami, jasno określają katalog dokumentów, do których członkowie uzyskają dostęp, w tym także poprzez zamieszczenie ich na stronie internetowej spółdzielni i powierzają podjęcie decyzji o wyborze zarządu spółdzielni walnemu zgromadzeniu.

Projekt przewiduje też, że członkowie zarządu w spółdzielniach mieszkaniowych będą sprawować swoją funkcję nie dłużej niż przez 5-letnią kadencję, ale liczba kadencji nie będzie ograniczona.

Ministerstwo informuje, że w zakresie ustawy o własności lokali zmiany dotyczą m.in. wprowadzenia obowiązku informacyjnego poprzez wskazanie w ogólnodostępnym miejscu, kto jest upoważniony do kontaktu w imieniu wspólnoty, wskazania terminu, po upływie którego zaległości w opłatach za lokal mogą być podstawą do żądania w trybie procesu sprzedaży lokalu w celu zaspokojenia należności wspólnoty.

Proponowane zmiany mają też doprecyzować status majątkowy wspólnoty, poprzez przyznanie jej prawa do posiadania własnego majątku, odrębnego od majątków jej członków.

Źródło

Skomentuj artykuł: