Wyniki naboru w Kredycie technologicznym

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) opublikował wyniki naboru w Kredycie technologicznym. Planowany budżet działania wynosił 578 mln zł, jednak dzięki decyzji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej jego wysokość wzrosła do ponad 763 mln zł. Dzięki temu w sumie 88 firm będzie mogło skorzystać ze wsparcia.

Kredyt technologiczny to wsparcie dla firm, które wdrażają innowacyjne technologie i uruchamiają na ich podstawie produkcję nowych lub znacząco ulepszonych produktów i usług. Jest to wsparcie skierowane dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które prowadzą działalność na terenie RP i mają zdolność kredytową.

Dokładnie 300 złożonych wniosków pokazało, że polskie przedsiębiorstwa ciągle są zainteresowane inwestycjami w innowacje. Dlatego (…)mogliśmy zwiększyć budżet działania do ponad 763 mln zł i tym samym wesprzeć więcej firm - mówi Tomasz Robaczyński, członek zarządu BGK.

Kredyt technologiczny to nowa edycja dobrze znanej z programów POIG 2007-2013 i POIR 2014-2020 dotacyjnej formy wsparcia dla rozwoju technologicznego firm. Jest to rozwiązanie, które BGK wdraża już od 14 lat. O wartości tego działania świadczy, że jest to także pierwszy konkurs, który został rozstrzygnięty w nowej perspektywie unijnej –  Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Kredyt i premia technologiczny

Przedsiębiorca, który zaciągnie Kredyt technologiczny w banku kredytującym na finansowanie inwestycji, po prawidłowo zrealizowanym projekcie może uzyskać częściową spłatę tego kredytu. Dzieje się tak z powodu przyznawanej Premii technologicznej.

Wybrane projekty do dofinansowania mają za zadanie podnieść innowacyjność firm, tym samym budują ich potencjał rynkowy, co wpływa na wzrost konkurencyjności gospodarki. Misją BGK jest wspieranie zrównoważonego rozwoju, co oznacza także inwestycje w rozwój przedsiębiorczości.  

Źródło

Skomentuj artykuł: