Zamiast wyrzucać będziemy naprawiać. UE wprowadza nowe prawo

Przyjęto nowe regulacje dotyczące prawa do naprawy, które obejmują przedłużoną gwarancję na naprawione produkty oraz ułatwienia w naprawie sprzętów. Porozumienie w tej sprawie zostało osiągnięte w wyniku negocjacji między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Parlamentem Europejskim.

Zgodnie z nowymi przepisami, producenci zostaną zobowiązani do naprawy najczęściej używanych produktów AGD i małej elektroniki. Wśród objętych tym zobowiązaniem sprzętów znajdują się: pralki, zmywarki, odkurzacze, tablety, a nawet smartfony. Jednak unijni urzędnicy informują, że lista ta ma być sukcesywnie rozszerzana o kolejne produkty podlegające naprawie. Dodatkowo, przedłużona gwarancja ma obejmować produkty, które przeszły proces naprawy, co stanowi istotny krok w kierunku zrównoważonej konsumpcji i ograniczenia masy odpadów.

Dodatkowo, wszystkie produkty, które uległy naprawie w trakcie obowiązywania standardowej gwarancji, otrzymają dodatkowy roczny okres gwarancji, przy czym standardowa gwarancja w Unii Europejskiej wynosi zazwyczaj dwa lata. Podczas procesu naprawy, użytkownicy będą uprawnieni do otrzymania urządzenia zastępczego lub zgodzenia się na wymianę uszkodzonego produktu na inny, już naprawiony. Producentom nakłada się obowiązek jednoznacznego informowania klientów o możliwości żądania naprawy.

Dodatkowo, Unia Europejska planuje stworzenie internetowej bazy danych firm zajmujących się naprawami. Dzięki tej platformie, użytkownicy będą mogli znaleźć zakład naprawczy znajdujący się najbliżej ich miejsca zamieszkania, porównać ceny usług oraz uzyskać informacje o przeciętnych kosztach naprawy konkretnego sprzętu. Celem jest minimalizacja ryzyka nadmiernego podnoszenia cen przez niektórych usługodawców. Platforma będzie także zawierać informacje o adresach punktów skupujących uszkodzone produkty oraz miejscach, gdzie można nabyć naprawione sprzęty.

Legislatorzy mają nadzieję na rozwinięcie aktywnej społeczności wokół nowej inicjatywy, która będzie tworzona oddolne, takie jak tworzenie „kawiarenek naprawczych”. W tych miejscach klienci będą mieli możliwość przyniesienia swoich uszkodzonych sprzętów i naprawienia ich przy udziale specjalistów lub wolontariuszy, jednocześnie korzystając z kawy i ciastka. 

Zgodnie z nowymi przepisami, producenci będą zobowiązani ułatwiać naprawy, zapewniając klientom dostęp do części zamiennych i niezbędnych narzędzi po przystępnej cenie. Zakazane będzie także stosowanie klauzul w umowach, które utrudniają naprawy, takie jak zakazy używania innych niż oferowane przez producenta części zamiennych czy oprogramowania. Uniezależnienie się od producenta i korzystanie z niezależnych firm do napraw, włącznie z użyciem części uzyskanych na przykład poprzez drukarki 3D, nie będzie już skutkować utratą gwarancji.

Obecnie przepisy wymagają formalnego zatwierdzenia przez Parlament Europejski i Radę. Po ich publikacji w dzienniku urzędowym, państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na implementację ich postanowień do prawa krajowego.

Źródło

Skomentuj artykuł: