Fitch obniża perspektywę ratingu belgijskiego kredytu ze "stabilnej" na "negatywną"

Fitch obniża perspektywę ratingu kredytowego Belgii ze "stabilnej" na "negatywną", wyrażając w szczególności zaniepokojenie sytuacją finansową królestwa oraz „dużym i utrzymującym się deficytem publicznym” - informuje w komunikacie amerykańska agencja ratingowa.

Fitch utrzymuje jednocześnie notę AA- dla Belgii. Uzasadnia zmianę perspektywy również „tendencją wzrostową” zadłużenia kraju. „Zdolność rządu do reagowania jest jednak ograniczona przez skład koalicji” – ocenia amerykańska agencja.

„Jest mało prawdopodobne, aby rząd podjął niezbędne środki konsolidacji fiskalnej w celu zmniejszenia deficytu w związku ze zbliżającymi się wyborami federalnymi w 2024 r.” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Fitch przyznaje, że wzrost gospodarczy Belgii w 2022 r. był wyższy niż przewidywała agencja (3,1 proc. wobec 2,2 proc.), spodziewa się jednak jego gwałtownego spowolnienia w 2023 r.

Z drugiej strony agencja dostrzega stabilność belgijskiego sektora bankowego, a także solidność jego fundamentów gospodarczych, które pozwalają jej utrzymać rating na niezmienionym poziomie.

„Istnieją dwa czynniki, które pojedynczo lub łącznie mogą doprowadzić do obniżenia ratingu” – ostrzega Fitch. Pierwszym z nich jest brak redukcji deficytu budżetowego, co powoduje wzrost długu publicznego. Drugi jest związany z automatyczną indeksacją wynagrodzeń, co prowadzi do spadku konkurencyjności kraju i pogorszenia perspektyw wzrostu.

Źródło

Skomentuj artykuł: