Fotowoltaika bije rekordy

Polacy postanowili sami produkować prąd, co dzięki rządowym dopłatom z programu Mój Prąd i niższemu VAT-owi na fotowoltaikę sprawia, że liczba mikroinstalacji wzrosła w ubr. aż o 235% względem końca 2016 r., a po trzech kwartałach br. wzrost ten wynosi już 96% w porównaniu z końcem 2018 r.

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej szacuje, że w ciągu dekady wartość tego rynku może sięgnąć 80 mld zł.

- Mamy coraz bardziej dostępne technologie i – dzięki systemowi wsparcia – znacznie tańsze dla przeciętnego Kowalskiego

uważa Adrian Ostrowski, analityk finansowy.

Jego zdaniem, obecnie dzięki wsparciu rządu, zakup fotowoltaiki do domów jednorodzinnych może się zwrócić już po pięciu latach, a nie, jak to było wcześniej, po dziesięciu.

Z danych rządowych wynika, że na koniec 2018 r. w Polsce funkcjonowało 54 214 mikroinstalacji o łącznej mocy 343 MW. Obecnie funkcjonuje już 106 117 mikroinstalacji  o łącznej mocy 685 MW. Wg ekspertów, oznacza to, że skala wzrostu mikroinstalacji pozwala przewidywać, że na koniec 2019 r. moc zainstalowana tych instalacji może wynieść ponad 800 MW.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał już do Ministerstwa Energii 4 059 wniosków w ramach programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych Mój Prąd. Do niedawna wnioski o dofinansowanie w jego ramach można było składać jedynie w formie papierowej na dwa sposoby. Pierwszy – to wizyta w siedzibie NFOŚiGW i osobiste złożenie tam papierowej wersji wniosku. Drugi – przesłanie dokumentów pocztą lub kurierem na adres Funduszu. Teraz można to zrobić online – na portalu GOV.pl.

W opinii prezesa NFOŚiGW Piotra Woźnego, Mój Prąd to prawdopodobnie największy w Europie program dedykowany finansowaniu mikroinstalacji fotowoltaicznych (PV) dla osób fizycznych. To aż miliard złotych na rozwój przydomowych źródeł energii odnawialnej (np. niewielkiej elektrowni słonecznej). Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się od 30 sierpnia 2019 r.  i zakończy 20 grudnia 2019 r. Kolejny nabór jest zaplanowany na początku 2020 r. Oferowane dofinansowanie w formie dotacji może pokryć do 50% kosztów kwalifikowanych montażu i zakupu mikroinstalacji, ale nie więcej niż 5 tysięcy złotych na jedno przedsięwzięcie. Przy dostępnym budżecie i założonym poziomie wsparcia może to pozwolić na dofinansowanie nawet 200 tysięcy instalacji, które pozwolą wygenerować nawet 1 TWh zielonej energii.

Będzie tej energii zapewne więcej, bo w Polsce mamy niemal 1,5 mln dachów, na których można zainstalować solary. Na domach jednorodzinnych (do 300 m kw. powierzchni), na przydomowym gruncie i na budynkach gospodarczych dzięki październikowej nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska można wykonać instalację fotowoltaiczną czy pompę ciepła z podatkiem VAT obniżonym do 8 proc. Dodatkowo od tego roku obowiązuje ulga w podatku dochodowym dla osób fizycznych m.in. na zakup instalacji fotowoltaicznych – można odliczyć 53 tys. zł w ciągu sześciu lat od końca roku, w którym poniesiono wydatek.

Międzynarodowa Agencja Energii szacuje, że całkowita światowa moc zainstalowana odnawialnych źródeł energii wzrośnie o 50% między 2019 a 2024 r. Wzrost o 1200 gigawatów – co odpowiada obecnej całkowitej mocy zainstalowanej elektrycznej Stanów Zjednoczonych – wynikać będzie ze spadających kosztów inwestycji i podejmowanych przez poszczególne rządy działań wspierających rozwój OZE. Raport przewiduje, że instalacje fotowoltaiczne będą odpowiadać za 60% wzrostu mocy. Udział odnawialnych źródeł energii w globalnym wytwarzaniu energii ma wzrosnąć z 26% do 30% w 2024 r.

Co jeszcze ważniejsze dla przeciętnego Kowalskiego -Międzynarodowa Agencja Energetyczna prognozuje, że w okresie pięciu lat, do roku 2024, koszty wytwarzania energii z małych systemów PV spadną średnio o 15-35 proc., o około 20-40 USD/MWh, a w przypadku Japonii nawet o 60-70 USD/MWh. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energetycznej zakładają, że rosnącej konkurencyjności fotowoltaiki ma towarzyszyć w ciągu najbliższych pięciu lat znaczący wzrost zainstalowanego globalnie potencjału w obszarze distributed PV. W latach 2012-2018 w tym segmencie miało powstać na całym świecie 36 GW, a w latach 2019-2024 ma przybyć od 85 GW do 114 GW.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N