Fotowoltaika dla miast. 205 wniosków

Wpłynęło już 205 wniosków od właścicieli i zarządów budynków wielorodzinnych o dofinansowanie m.in. fotowoltaiki - poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Dodano, że można uzyskać wsparcie w wysokości 50 proc. zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji OZE.

Jak napisano w informacji, w ramach uruchomionego na początku lutego naboru wniosków o dofinansowanie m.in. fotowoltaiki w budynkach wielorodzinnych wpłynęło już 205 wniosków na łączną kwotę 12,6 mln zł.

- Tak duże zainteresowanie programem pokazuje, że trafił on idealnie w potrzeby mieszkańców dużych miast. Teraz także mieszkańcy bloków i kamienic mają możliwość finansowania inwestycji służących produkcji czystej energii

– wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Dodał, że w ten sposób chronimy środowisko oraz stan budżetów gospodarstw domowych.

Przypomniano, że dotychczasowe programy wsparcia rozwoju fotowoltaiki były tworzone głównie z myślą o budynkach jednorodzinnych, a więc o obszarach wiejskich i małych miastach. Mieszkańcy dużych miast mieli ograniczone możliwości produkcji czystej energii.

Dlatego - jak wskazano - istniejący wcześniej program TERMO został uzupełniony o nowe możliwości wynikające z Krajowego Planu Odbudowy (prefinansowane przez PFR). W skład Programu wchodzą instrumenty wsparcia termomodernizacji, remontów oraz instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach wielorodzinnych.

W ramach programu TERMO - jak czytamy - udostępniony został instrument Grant OZE, dzięki któremu właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych (wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, gminy, itp.) mogą uzyskać finansowanie na zakup, budowę, montaż lub modernizację instalacji fotowoltaicznej.

Grant OZE zakłada wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów (bez podatku VAT) zakupu, montażu, budowy lub modernizacji instalacji OZE w budynku wielorodzinnym, przy czym górny limit przyznawanego wsparcia nie jest określony.

Dodano, że zachętą do działań służących zwiększaniu efektywności energetycznej zasobów mieszkaniowych, będzie wprowadzenie szczególnych zasad rozliczania energii produkowanej z OZE w budynkach wielorodzinnych. Obecnie w MRiT trwają prace legislacyjne wprowadzające te rozwiązania.

Napisano, że wnioski o dofinansowanie mogą składać do Banku Gospodarstwa Krajowego właściciele lub zarządcy budynków wielorodzinnych. Zaznaczono jednak, że ostatecznie beneficjentami wsparcia będą mieszkańcy tych budynków. Dodano też, że na działaniu Programu TERMO skorzystają także przedsiębiorstwa budowlane oraz dystrybutorzy i wykonawcy instalacji OZE.

Napisano, że instrumenty w ramach Programu TERMO są finansowane z Funduszu Termomodernizacji i Remontów, który rocznie dysponuje budżetem ok. 190 mln zł oraz z nowych narzędzi wynikających z KPO (te mają przewidziane finansowanie do 30 czerwca 2026 r. w wysokości 448 mln zł).

Źródło

Skomentuj artykuł: