GDDKiA: Wzrost stawek za przejazd odcinka A2, administrowanego przez spółkę Kulczyka niezasadny

Autostrada Wielkopolska SA (AWSA), koncesjonariusz odcinka autostrady A2 Świecko - Konin, od 10 stycznia 2022 r. podniósł stawki opłat za przejazd pojazdów, średnio o niemal 9%. W ocenie Głównej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wzrost tych stawek jest „niezasadny oraz uderzający bezpośrednio w kierowców i transport samochodowy”.

Prawo do podwyższenia opłaty za przejazd autostradą płatną wynika z umowy koncesyjnej. GDDKiA nie posiada realnych uprawnień do wpływania na decyzje związane ze zmianami stawek opłat, jeżeli są one zgodne z postanowieniami tej umowy.

Niezależnie od tego, bezzwłocznie po otrzymaniu wniosku od koncesjonariusza, GDDKiA zwróciła się z prośbą o rozważenie okoliczności, które mogłyby wpłynąć na zmianę propozycji AWSA w zakresie podwyższenia stawki opłat za przejazd. „W stanowisku przesłanym do AWSA wskazaliśmy wątpliwości w zakresie stosowanej przez AWSA strategii osiągania stawki optymalnej” - poinformowała GDDKiA.

Patrząc przez pryzmat planowanego wzrostu opłat na odcinku zarządzanym przez AWSA, należy zwrócić uwagę, że stawki na autostradach zarządzanych przez GDDKiA od lat pozostają niezmienione. Stawki opłaty za przejazd autostradami w zarządzie GDDKiA ustalone są rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Zmiana stawki opłat może prowadzić do przeniesienia się części ruchu na drogi alternatywne do autostrady A2, co stoi w sprzeczności z rolą, jaką mają pełnić autostrady w systemie komunikacyjnym. Zdaniem GDDKiA, koncesjonariusz, ustalając kwotę podwyżki, nie wziął pod uwagę wyjątkowych okoliczności gospodarczych oraz zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej w okresie pandemii. GDDKiA zwraca uwagę, że wprowadzenie wnioskowanej przez koncesjonariusza podwyżki nie znajduje uzasadnienia w obecnej sytuacji.

Spółka AWSA, założona przez Jana Kulczyka będzie pobierać opłaty za przejazd na trasie Świecko - Konin aż do 2037 r. Obecnie za przejechanie całego 253 km odcinka: Świecko - Konin dla samochodów i motocykli stawka wynosi 93 zł, dla samochodów ciężarowych o 3. osiach - 211 zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: