Gdzie najbardziej rzetelni płatnicy?

Firmy zarejestrowane w województwach podlaskim, podkarpackim i opolskim najsolidniej regulują płatności wobec kontrahentów - wynika z rankingu rzetelności opracowanego na podstawie danych Krajowego Rejestru Długów. Najgorszą ocenę zdobyły przedsiębiorstwa z Mazowsza.

Wskaźnik rzetelności województw bierze pod uwagę: ogólne zadłużenie przedsiębiorstw w danym województwie notowane w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej, zadłużenie w przeliczeniu na 1000 firm działających w danym województwie, średnie zadłużenie przypadające na jednego dłużnika oraz odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających tu firm. Każde z województw otrzymywało punkty za miejsce w tabeli (im mniejszy dług, tym wyższa punktacja), a ich suma pozwoliła ustalić wskaźnik rzetelności, który pokazuje najbardziej i najmniej rzetelne województwa w Polsce.
Na początku 2022 r,. najlepiej wypadły województwa podlaskie (56 pkt.), podkarpackie (52 pkt.) oraz opolskie (49 pkt.).

Andrzej Kulik z Rzetelnej Firmy, która opracowała ranking, zwrócił uwagę na zmiany, jakie zaobserwowano w porównaniu z ubiegłoroczną czołówką.

"Wówczas pierwsze miejsce zajęły ex aequo województwa podlaskie i podkarpackie, które uzyskały po 54 pkt. Tym razem ci pierwsi wysforowali się na nieznaczne prowadzenie" - wskazał.

Decydującym czynnikiem był poziom ogólnego zadłużenia. Na Podlasiu wynosi on 155,6 mln zł, co jest najniższą wartością w tej kategorii (16. miejsce), podczas gdy przedsiębiorcy na Podkarpaciu mają do oddania ponad 253 mln zł. To dało im 10. lokatę. Dodał, że miejsce w pierwszej trójce utrzymała też Opolszczyzna.

"Jednak zarówno przedsiębiorcy z tamtego regionu, jak i Podkarpacia uzyskali mniej punktów niż przed rokiem. Do pewnych zmian doszło natomiast na dole rankingu" – wskazał.

Najniżej sklasyfikowane zostały województwa: mazowieckie (8 pkt.), śląskie (8 pkt.) i pomorskie (16 pkt.). W porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem Mazowsze spadło na ostatnie miejsce w rankingu. Zajmuje je ex aequo ze Śląskiem, który w lipcu 2021 r. był samodzielnym „liderem”. Niechlubne podium opuściło z kolej woj. kujawsko-pomorskie, w miejsce którego na dole rankingu znalazło się woj. pomorskie.

9 spośród 16 województw zanotowało gorszy wynik, niż w ubiegłym roku. Największy spadek zaliczyły: woj. mazowieckie i pomorskie (7 pkt. mniej) oraz woj. wielkopolskie i opolskie (4 pkt. mniej). Pozostałe województwa odnotowały z kolei wyniki lepsze niż w lipcu 2021 r. Największy skok wykonało woj. świętokrzyskie, które w aktualnym rankingu zebrało 11 pkt. więcej; natomiast lepszy o 7 pkt. wynik woj. kujawsko-pomorskiego, pozwolił mu na opuszczenie podium najmniej rzetelnych - wyliczył Kulik.

Ekspert wyjaśnił, że przyjęta metodologia przygotowania wskaźnika ma zagwarantować, że uwzględniono wszystkie czynniki, które decydują o poziomie rzetelności. Analizowanie pojedynczych aspektów nie da pełnego obrazu - stwierdził. Przykładowo biorąc pod uwagę wyłącznie ogólny poziom zadłużenia w bazie KRD, możemy dowiedzieć się, że najlepiej sytuacja wygląda w województwie podlaskim (155,6 mln zł), opolskim (156,1 mln zł) i świętokrzyskim (173,6 mln zł). Po drugiej stronie jest Mazowsze (1,96 mld zł), Śląsk (1,2 mld zł) i Wielkopolska (910 mln zł). Równocześnie to także jedne z najbardziej uprzemysłowionych regionów w Polsce, więc działa tam najwięcej firm, co z kolei przekłada się na poziom zadłużenia.

Różnice widać też po przeanalizowaniu wysokości średniego zadłużenia firm w danym województwie. Jak wynika z danych KRD, największe zaległości wobec kontrahentów ma przeciętny przedsiębiorca działający na Mazowszu (36,5 tys. zł). Na kolejnych miejscach są: firmy z Pomorza (34,25 tys. zł) i Małopolski (34,17 tys. zł). Najlepiej sytuacja wygląda z kolei w województwach lubuskim (27,44 tys. zł), zachodniopomorskim (27,9 tys. zł) i dolnośląskim (28,6 tys. zł).

Autorzy zwrócili uwagę, że o rzetelności firm w danym regionie świadczy też odsetek dłużników w województwie w stosunku do wszystkich działających tu przedsiębiorców. Im niższa wartość tego wskaźnika, tym mniejsze przyzwolenie na brak płatności za towary lub usługi.

"Zestawiając to z ogólnym poziomem zadłużenia, można zauważyć, że w przypadku niektórych województw, nie musi on wynikać z braku rzetelności przedsiębiorców, a z przyczynami obiektywnych – nietrafionych inwestycji, złych decyzji biznesowych lub utraty klientów" - wskazał Kulik.

Widać to m.in. na przykładzie województwa wielkopolskiego, które pod względem ogólnego poziomu zadłużenia zajęło 3. miejsce, a pod względem liczby zadłużonych firm 10. (9,33 proc. zadłużonych firm).

Z kolei w zestawieniu regionów o najwyższej średniej zadłużenia przoduje Śląsk (11,37 proc.), Dolny Śląsk (11,1 proc.) i Kujawsko-Pomorskie (10,78 proc.). W każdym z tych regionów problemy z regulowaniem swoich płatności ma więcej niż co 10. firma. Na drugim biegunie są natomiast województwa: podkarpackie (6,8 proc.), podlaskie (6,99 proc.) i małopolskie (7,01 proc.).

W ocenie rzetelności przedsiębiorców uwzględniany jest też łączny dług w danym województwie w podziale na 1000 firm tam działających. Pod tym względem najlepiej jest w woj. podkarpackim (2,15 mln zł), podlaskim (2,2 mln zł) i małopolskim (2,4 mln zł). Gorzej wypadły woj. śląskie (3,86 mln zł), mazowieckie (3,85 mln zł) oraz pomorskie (3,54 mln zł). W bieżącym zestawieniu, w porównaniu z ubiegłorocznym, pozycję niechlubnego lidera utrzymał Śląsk, na drugie miejsce „awansowało” Mazowsze, zaś Pomorze zajęło miejsce woj. kujawsko-pomorskiego.

Źródło

Skomentuj artykuł: