Glapiński: Przedwyborcze propozycje gospodarcze PO to wielokrotnie większe koszty niż propozycje PiS

Adam Glapiński, prezes NBP, w odpowiedzi na pytania PAP dotyczące propozycji gospodarczych ogłoszonych dotąd przez PiS i PO, stwierdził, że „najwyższy czas, aby do dyskusji publicznej na temat propozycji i decyzji ogłoszonych w czasie kampanii wyborczej wprowadzić należyty ład i rzetelność informacyjną”. 

- W ostatnim okresie, po przedstawieniu propozycji rządzącej koalicji Prawa i Sprawiedliwości, został publicznie przedstawiony szereg demagogicznych pseudowyliczeń – zwrócił uwagę szef NBP. - Przede wszystkim jeden z członków Rady Polityki Pieniężnej zaczerpnął, chyba z sufitu, pseudowyliczenie, że podniesienie świadczenia wychowawczego „Rodzina 500+”, z 500 zł do 800 zł, podniesie inflację o 2 p.p. Podobnie wypowiada się inny członek RPP, także wysłany do RPP przez opozycję – dodał Adam Glapiński.
- W związku z tym uznałem, że konieczne jest przedstawienie rzetelnych danych dotyczących skutków propozycji wyborczych, wyliczonych przez ekonometryków, przy pomocy stosowanego przez Narodowy Bank Polski, podobnie jak w innych bankach centralnych, modelu NECMOD – zaznacza prezes NBP.
- Z przedstawionych poniżej wyliczeń można szacować, że koszt wejścia w życie wszystkich propozycji PiS, dla sektora finansów publicznych wyniesie łącznie ok. 26-27 mld zł rocznie (w latach 2024-2025, 0,7 % PKB). Natomiast przedwyborcze zapowiedzi Platformy Obywatelskiej wiążą się z wielokrotnie większymi kosztami (ok. 88-93 mld. zł. rocznie w latach 2024-2025, 2,4 % PKB) – podkreślił Glapiński. - Wpływ propozycji PiS na inflację CPI to 0,1 pkt. proc. w roku 2024 i 0,3 pkt. proc. w roku 2025. Z kolei wpływ na inflację CPI propozycji PO to 0,3 pkt. proc. w 2024 r. i 0,8 pkt. proc. w roku 2025. Warto jeszcze dodać w podsumowaniu, że dług sektora finansów publicznych, w przypadku propozycji wyborczych PiS wzrośnie o: 0,0% PKB w 2023 r.; 0,5% PKB w roku 2024 i 0,7% PKB w roku 2025 – zwrócił uwagę prezes NBP. - Natomiast wzrost długu sektora finansów publicznych, w przypadku propozycji wyborczych PO wzrósłby o: 0,3% PKB w roku 2023; 1,7% PKB w 2024 r.; 2,5% PKB w roku 2025 – dodał prof. Glapiński.

Źródło

Skomentuj artykuł: