Gminy lokalizacyjne chcą elektrowni jądrowej w swoim sąsiedztwie

Większość mieszkańców gmin lokalizacyjnych przyszłej elektrowni jądrowej w Polsce zaakceptowała już tę inwestycję w swoim sąsiedztwie - wynika z badania na zlecenie PGE EJ 1 przez PBS. Poparcie dla budowy elektrowni na przestrzeni ostatnich lat konsekwentnie rośnie i wynosi obecnie już 71 proc., co stanowi wzrost o 2 proc. w stosunku do poprzedniego badania. Od inwestycji mieszkańcy oczekują przede wszystkim nowych miejsc pracy.

Chociaż poparcie mieszkańców gmin lokalizacyjnych dla budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce jest różne w zależności od konkretnej gminy, to jednak wszędzie dawno przekroczyło już połowę (Choczewo – 68 proc., Gniewino – 91 proc., Krokowa – 60 proc.). Poparcie to pozostaje nieznacznie wyższe wśród osób młodszych oraz lepiej wykształconych.

Również poparcie dla budowy elektrowni jądrowej w bezpośrednim sąsiedztwie ankietowanych osób utrzymuje się na wysokim poziomie 67 proc. (Choczewo – 64 proc., Gniewino – 87 proc., Krokowa – 55 proc.).

Wraz z rozpoczęciem nowej inwestycji mieszkańcy liczą na nowe miejsca pracy (35 proc.), możliwość rozwoju dla gminy lokalizacyjnej (20 proc.) oraz tańszą elektryczność (18 proc.). Do najczęściej wymienianych obaw respondentów, związanych z realizacją takiej inwestycji, należy strach o zdrowie i życie (30 proc.), ryzyko wystąpienia awarii w elektrowni (30 proc.) oraz szkodliwość takiej inwestycji dla środowiska i ludzi (18 proc.).

Jednocześnie 67 proc. osób uważa, że Polska potrzebuje elektrowni jądrowej, ponieważ obecne źródła są niewystarczające do zaspokojenia potrzeb energetycznych naszego kraju.

Rośnie też wiedza o energetyce jądrowej. Już dziewięciu na dziesięciu mieszkańców badanych gmin (91 proc.) słyszało o planach budowy elektrowni jądrowej w Polsce, a 40 proc. badanych mieszkańców gmin lokalizacyjnych (wzrost o 13 p.p.) ocenia swoją wiedzę na temat energetyki jądrowej dobrze lub bardzo dobrze. Jednocześnie aż trzech na czterech mieszkańców (76 proc.) widzi potrzebę przeprowadzenia dalszych działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie energetyki jądrowej i zasad działania elektrowni jądrowych. Jest to istotny wzrost oczekiwań w tym zakresie (o w 20 punktów proc.) porównaniu do poprzedniej edycji badania.

PGE EJ 1 sp. z o.o. jest spółką celową, która odpowiada za bezpośrednie przygotowanie i realizację procesu inwestycyjnego budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej o mocy do 3750 MW. W rządowym programie energetyki jądrowej pierwszy blok energetyczny ma ruszyć z końcem 2024 r. Program ten stwierdza m.in., że ostrożnie szacowane nakłady inwestycyjne związane z przygotowaniem i realizacją budowy pierwszej elektrowni o mocy ok. 3000 MW mogą kształtować się na poziomie 40-60 mld zł, przy uwzględnieniu nakładów na przygotowanie terenu i infrastrukturę pomocniczą.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N