Goldman Sachs: EBC przyspieszy cykl podwyżek stóp proc.

Europejski Bank Centralny (EBC) przyspieszy cykl podwyżek stóp procentowych, a docelowe oprocentowanie na poziomie 1,75 proc. zostanie osiągnięte w marcu 2023 r. - ocenia Goldman Sachs.

W piątek analitycy Goldman Sachs przekazali, że w ich opinii Europejski Bank Centralny (EBC) przyspieszy cykl podwyżek stóp procentowych - docelowe oprocentowanie na poziomie 1,75 proc. zostanie osiągnięte w marcu, a nie jak wcześniej zakładano w czerwcu 2023 r.

"Podtrzymujemy naszą prognozę, że Rada Prezesów podwyższy stopy procentowe o 50 pb we wrześniu i październiku, a następnie zwolni do 25 pb w grudniu. Jednak obecnie spodziewamy się, że stopa końcowa na poziomie 1,75 proc. zostanie osiągnięta już w marcu 2023 roku" - poinformowało biuro analiz banku.

Zmiana prognozy ze strony Goldman Sachs ma miejsce po tym jak w czwartek EBC podniósł stopy procentowe o 50 pb, "rezygnując jednocześnie z strategii typu +forward guidance+ na rzecz podejścia od posiedzenia do posiedzenia". Szefowa EBC, Christine Lagarde, uzasadniła wysokość lipcowej podwyżki faktem, że czerwcowe dane o inflacji były wyższe niż oczekiwano, a także uruchomieniem nowego instrumentu ochrony transmisji polityki pieniężnej (Transmission Protection Instrument - TPI).

"TPI ma przeciwdziałać +nieuzasadnionej, nieuporządkowanej dynamice rynku+, która zagraża transmisji polityki, jest ex ante nieograniczony pod względem wielkości i podlega liście kryteriów kwalifikujących. Obejmują one zgodność z ramami nadzoru makroekonomicznego UE oraz zobowiązaniami złożonymi w ramach funduszu naprawczego. Uruchomienie instrumentu zależy całkowicie od Rady Prezesów" - wyjaśnił Goldman Sachs.

Według Goldman Sachs TPI może okazać się "potencjalnie potężnym narzędziem, które ostatecznie może być skuteczne w zakotwiczeniu kredytów państwowych w Europie". "Jednak brak jasności co do warunków, w jakich TPI zostanie aktywowana, sugeruje, że uczestnicy rynku mogą zacząć testować politykę EBC, szczególnie w kontekście większej niepewności politycznej we Włoszech" - dodali analitycy.

Źródło

Skomentuj artykuł: