435 mln zł na inwestycje OZE

Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zatwierdził regulamin wyboru przedsięwzięć, którego celem jest wyłonienie 139 projektów klastrów energii, spółdzielni energetycznych i samorządów, w ramach których przygotowana zostanie dokumentacja dla inwestycji w odnawialne źródła energii. Budżet wsparcia tego programu to blisko 435 mln zł.

Nikt nie ma wątpliwości, że instalacje OZE mają przed sobą świetlaną przyszłość i będą zyskiwać na znaczeniu w bilansie energetycznym kraju. Dlatego wszelkie inicjatywy wspierające i ułatwiające ich powstawanie są tak ważne. Zielona energia to oprócz kwestii ekologicznych także niezależność, a wydarzenia ostatnich miesięcy w Europie udowodniły, że jest to kluczowa sprawa dla polskiej gospodarki

poinformował minister rozwoju i technologii Waldemar Buda

Nabór jest pierwszą częścią kompleksowej Inwestycji B2.2.2 Instalacje OZE, realizowanej przez społeczności energetyczne. Budżet tej części wynosi 187 mln zł, a całe wsparcie przewidziane programem to blisko 435 mln zł (finansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności). Druga część obejmie wyłonienie 10 najbardziej zaawansowanych projektów społeczności energetycznych, które uzyskają dofinansowanie dla demonstracyjnych instalacji OZE.

Szansa na jeszcze większe dotacje

Dodatkowo MRiT zgłosiło Inwestycję B2.2.2 do zwiększenia alokacji w ramach planu Komisji Europejskiej REPowerEU, który jest odpowiedzią na trudności i zakłócenia na światowym rynku energii spowodowane inwazją Rosji na Ukrainę. W wyniku REPowerEU budżet całej inwestycji ma zostać powiększony z 435 mln zł do poziomu ponad 851 mln zł (liczba projektów zwiększy się z 139 do 200 we wsparciu przedinwestycyjnym i z 10 do 20 we wsparciu inwestycyjnym). Decyzje w zakresie rozszerzenia inwestycji powinny zapaść do końca roku.

Obecny nabór rozpocznie się 12 września br. i będzie prowadzony w trybie ciągłym, do osiągnięcia zakładanej liczby projektów. Wnioski mogą składać:

  •    klastry energii,
  •    spółdzielnie energetyczne,
  •    jednostki samorządu terytorialnego, które nie są członkiem ani koordynatorem istniejącego klastra energii lub członkiem spółdzielni energetycznej bądź obywatelskiej społeczności energetycznej OZE.

Klastry energii oraz JST mogą realizować projekty w dwóch etapach. Pierwszy etap zakłada opracowanie ogólnej koncepcji rozwoju, w drugim następuje między innymi realizacja dokumentacji inwestycyjnej w zakresie inwestycji wskazanych w koncepcji.
Maksymalne kwoty wsparcia wynoszą:

  •    dla klastrów energii – 1,55 mln zł,
  •    dla spółdzielni energetycznych – 400 tys. zł,
  •    JST – 1,4 mln zł.

Maksymalny poziom wsparcia to 95% wartości projektów.

Wnioski będzie można składać od 12 września br. wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez stronę: https://wod.cst2021.gov.pl/ 

Więcej o obecnym naborze oraz całej inwestycji można znaleźć na stronie www.spolecznoscienergetyczne.gov.pl

Skomentuj artykuł: