Grozi nam kryzys energetyczny. Przedsiębiorcy apelują

Zbliżający się okres jesienno-zimowy może być bardzo trudny dla przedsiębiorców z racji obaw o stabilność dostaw energii elektrycznej oraz surowców energetycznych takich jak gaz ziemny i węgiel kamienny. Z powodu rosyjskiej agresji na Ukrainę mamy do czynienia ze znaczącymi wzrostami cen nośników energii, a potencjalnie także trudności z zapewnieniem ich nieprzerwanej dostępności - podkreśla w wystosowanym do rządu apelu Rada Przedsiębiorczości, skupiająca przedsiębiorców z Krajowej Izby Gospodarczej, Federacji Przedsiębiorców Polskich, Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych - ABSL, Konfederacji Lewiatan, Polskiej Rady Biznesu, Pracodawców RP, Związku Pracodawców Business Centre Club, Związku Banków Polskich i Związku Rzemiosła Polskiego. 

W opinii członków Rady Polska znajduje się w stanie swoistego energetycznego stanu wyjątkowego, a to z kolei wymaga od wszystkich - władz państwowych, przedsiębiorców, obywateli - podjęcia odpowiednich działań. Ich podstawą musi być uczciwy, pogłębiony i prowadzony w trybie ciągłym dialog rządu z partnerami społecznymi, przy wykorzystaniu takich instytucji jak Rada Dialogu Społecznego. 

W obecnej sytuacji lista wyzwań jest długa, a ta postulatów do pilnej realizacji jeszcze dłuższa - podkreślają autorzy apelu. 

Przedsiębiorcy oczekują, że podjęte zostaną zarówno działania o charakterze bieżącym i krótkoterminowym - analiza i przygotowanie na wariantowe sytuacje związane z potencjalnymi ograniczeniami w dostępności energii elektrycznej oraz poszczególnych nośników energii, rewizja i dostosowanie regulacji oraz instrumentów prawnych, w tym wydłużenie czasu na wdrożenie polecenia o ograniczenia poboru mocy bądź gazu ziemnego do minimum 48 godzin, jak też działania obliczone na osiągnięcie określonych celów w średnim i długim terminie - wśród nich odblokowanie inwestycji w odnawialne źródła energii, w szczególności pilna liberalizacja fatalnej w skutkach zasady 10H dla lądowych farm wiatrowych oraz przywrócenie korzystnych zasad inwestycji w fotowoltaikę, poprawę efektywności wykorzystania infrastruktury sieciowej przez współdzielenie infrastruktury przyłączeniowej przez instalacje odnawialnych źródeł energii (tzw. cable pooling), a także umożliwienie realizacji inwestycji w oparciu o tzw. linie bezpośrednie, łączące jednostkę wytwórczą z zakładem wykorzystującym wyprodukowaną w niej energię z pominięciem powszechnie dostępnych sieci przesyłowych. 

Przedsiębiorcy oczekują także ułatwień regulacyjnych dla autoprodukcji energii przez przedsiębiorców. Ponad wszelką wątpliwość jasne jest to, że nie możemy zmarnować więcej czasu w obszarze rozwoju odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystania instalacji opartych o paliwa inne od kopalnych. 

Ponadto, według Rady Przedsiębiorczości w celu realizacji niezbędnych inwestycji, konieczna jest nie tylko zmiana prawa i rzeczywiste usunięcie barier, lecz także zakończenie szkodliwego uporu w sprawach związanych z praworządnością i wymiarem sprawiedliwości, który uniemożliwia sięgnięcie po 270 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy, a potencjalnie może utrudnić korzystanie z kolejnych setek miliardów zł w ramach unijnej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027. 

Wyjątkowe czasy wymagają tego, by przynajmniej zawiesić jałowe spory polityczne oraz przełamać urzędniczą niemoc. Od działań rządu oraz współdziałania przedsiębiorców i obywateli zależy spokojne przejście przez sezon jesienno-zimowy: pewność, że w gniazdkach zawsze będzie prąd, kaloryfery oraz woda będą ciepłe, w gospodarce nie nastąpi wstrzymanie produkcji przemysłowej i spożywczej, a placówki szeroko rozumianej ochrony zdrowia (w tym farmacji) będą funkcjonowały bez zakłóceń - stwierdza na zakończenie Rada Przedsiębiorczości.

Źródło

Skomentuj artykuł: