Jedna z najnowocześniejszych ekociepłowni w Europie powstanie w Olsztynie

W stolicy Warmii i Mazur odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów (ITPO). Inwestycja realizowana w formule PPP przez spółkę Dobra Energia dla Olsztyna jest przykładem modelowej współpracy różnych podmiotów, zarówno publicznych, jak i prywatnych.

W pełni ekologiczna, jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie instalacja, która ma powstać w Olsztynie, została wsparta finansowaniem długoterminowym przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) oraz Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), wraz z grupą polskich i międzynarodowych banków. Do ich grona dołączył Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank).

Inwestycja obejmuje budowę i eksploatację instalacji produkującej w skojarzeniu ciepło i energię elektryczną z paliwa alternatywnego - kalorycznej frakcji odpadów. Jedna z najnowocześniejszych nie tylko w Polsce, ale i w Europie technologii zastosowanych w Olsztynie pozwoli na zastąpienie obecnych, przestarzałych i obciążających środowisko naturalne instalacji węglowych energią wytworzoną w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym.

Spółka Dobra Energia dla Olsztyna powołana do realizacji inwestycji i jej prowadzenia została stworzona przez fundusz Meridiam Eastern Europe Investments SAS, specjalizujący się w rozwijaniu, finansowaniu i zarządzaniu długoterminowymi projektami infrastruktury publicznej oraz firmę Urbaser, będącej międzynarodowym podmiotem świadczącym usługi dla samorządów w sektorze gospodarki odpadami i ich przetwarzania.

Zgodnie z założeniami inwestycyjnymi nowa instalacja pozwoli na odzyskanie energii z ponad 110 tys. t paliwa alternatywnego rocznie oraz zapewni ciągłość dostaw ciepła dla mieszkańców. W zakresie produkcji dobrej, zielonej energii projekt przyniesie korzyści dla miasta wynikające z ograniczenia o około 150 tys. t rocznie emisji CO2 związanej z produkcją ciepła. 

Projekt jest realizowany przy wykorzystaniu dotacji unijnej zarządzanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zgodnie z planami instalacja już w połowie 2023 r. ma zapewnić dostawy ekologicznego ciepła dla około 35% mieszkańców stolicy regionu Warmii i Mazur, przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu zagospodarowania odpadów pochodzenia komunalnego. 
 

Skomentuj artykuł: