Ostatnia faza tworzenia NABE

W procesie tworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego nastąpił kolejny ważny krok. Ministerstwo Aktywów Państwowych skierowało do grup energetycznych ofertę nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych. To ważny element tworzenia NABE, która będzie gwarantem bezpieczeństwa energetycznego w procesie transformacji.

Oferta skierowana do grup energetycznych stanowi podsumowanie wielomiesięcznego etapu konsultacji i uzgodnień pomiędzy Skarbem Państwa, instytucjami finansowymi oraz grupami energetycznymi.

Jak skomentował na Twitterze Jacek Sasin, minister aktywów państwowych:  Grupa PGE, Tauron, Energa i Grupa Enea otrzymały propozycję warunków nabycia aktywów węglowych i przekazania do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Zaczynamy ostatni etap powołania NABE. To krok ku transformacji energetycznej i wzmocnieniu bezpieczeństwa.

W ofercie opisane są szczegółowe warunki, na których Skarb Państwa jest gotowy nabyć elektrownie węglowe w celu utworzenia NABE. Po przyjęciu przez grupy energetyczne przedstawionych warunków MAP będzie kontynuować pracę nad nabyciem aktywów węglowych, które ostatecznie utworzą NABE.

Funkcjonowanie i utworzenie NABE nie byłoby możliwe bez pozyskania finasowania zewnętrznego potrzebnego na spłatę istniejącego zadłużenia wobec grup energetycznych, pokrycia zapotrzebowania na kapitał obrotowy oraz zabezpieczania kosztów zakup uprawnień do emisji CO2 pod terminowe kontrakty na dostawę energii elektrycznej.

Wpisując się w europejską politykę klimatyczną, instytucje finansowe od lat ograniczają zaangażowanie w finansowanie podmiotów posiadających aktywa węgłowe bez względu na ocenę ich wiarygodności kredytowej. Wynika to z zasad taksonomii oraz polityk w zakresie ESG. Ma to pozwolić instytucjom finansowym ograniczyć, a docelowo wyeliminować ślad węglowy w zakresie prowadzonej przez nie działalności finansowej.

Ze względu na strategiczny wymiar działalności NABE oraz jego pozytywny wpływ na proces transformacji energetycznej instytucje finansowe potwierdziły intencję finasowania NABE w zakresie i stopniu pozwalającym na sprawną i niezakłóconą działalność tego podmiotu. Tym samym udzielone przez nie finasowanie przyczyni się nie tylko do wsparcia transformacji energetycznej Polski, ale również zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Dążenie instytucji finansowych do ograniczenia finasowania podmiotów posiadających aktywa węgłowe wymaga objęcia zobowiązań finansowych NABE gwarancjami Skarbu Państwa. W tym celu przygotowany został projekt zmiany legislacyjnych, który został skierowany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Wejście w życie ustawy umożliwi wejście w ostatnią fazę procesu tworzenia NABE.

Źródło

Skomentuj artykuł: