Prawie dwukrotny wzrost sprzedaży LNG

Spółka PGNiG Obrót Detaliczny zwiększyła o blisko 100 proc. sprzedaż skroplonego gazu ziemnego (LNG) w I kwartale 2021 r. To wynik między innymi rosnącej popularności autobusów i ciężarówek gazowych, rozszerzenia oferty bunkrowania (magazynowania dostaw gazu) statków o kolejne polskie porty oraz realizacji największego kontraktu na dostawy LNG dla odbiorcy przemysłowego.

Skroplony gaz ziemny to uniwersalne paliwo, które może być z powodzeniem wykorzystywane między innymi w przemyśle, transporcie drogowym i morskim. Możliwość wykorzystania Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu gwarantuje nam stabilne dostawy tego paliwa z różnych kierunków. To jeden z kluczowych elementów postępującej dywersyfikacji dostaw gazu do Polski

podkreśla Paweł Majewski, prezes PGNiG SA.

Aktywnie poszukujemy odbiorców LNG nie tylko wśród naszych obecnych klientów. Nasza kompleksowa oferta oraz jakość współpracy zapewnia spółce sukcesywny wzrost wolumenu sprzedawanego gazu. W I kwartale br. praktycznie podwoiliśmy sprzedaż LNG, osiągając 97-proc. wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r.

mówi Henryk Mucha, prezes PGNiG Obrót Detaliczny.

Dobre wyniki sprzedażowe PGNiG są związane między innymi z rosnącą popularnością paliwa LNG w transporcie. Dotyczy to ciężkiego transportu kołowego, a także komunikacji publicznej. Na wzrost sprzedaży skroplonego gazu ziemnego miał również wpływ konsekwentny rozwój oferty komercyjnego bunkrowania statków w polskich portach. Od ub. roku spółka PGNiG Obrót Detaliczny prowadzi tego typu operacje w portach w Szczecinie, Świnoujściu i Policach, co pozwoliło uzupełnić ofertę usług realizowanych już wcześniej w portach w Gdańsku i Gdyni. Spółka zrealizowała jak dotąd bunkrowania dla 12 różnych statków, co plasuje ją na pozycji jednego z najbardziej doświadczonych podmiotów w tej części Europy.

Popularyzacja LNG w transporcie to jedno z kluczowych rozwiązań, umożliwiających szybką redukcję emisji. Warto podkreślić, że do rekordowego wzrostu sprzedaży LNG w I kwartale 2021 r., przyczyniła się również realizacja największego w historii PGNiG Obrót Detaliczny kontraktu na dostawy LNG dla przemysłu

dodaje Marcin Szczudło, wiceprezes PGNiG Obrót Detaliczny, odpowiedzialny za obszar CNG/LNG w spółce.

W czerwcu ub. roku PGNiG Obrót Detaliczny podpisało 5-letni kontrakt z LG Electronics. Na mocy umowy spółka dostarczy do stacji regazyfikacji przy zakładzie LG pod Wrocławiem blisko 19 tys. t skroplonego gazu ziemnego.

Skomentuj artykuł: