Prosument lokatorski już może otrzymywać 100% wartości wprowadzonej do sieci energii na swój rachunek

Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty, których instalacja OZE jest przyłączona za licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego, mogą uzyskać status prosumenta lokatorskiego. Oznacza to, że tym samym mogą otrzymywać 100% wartości wprowadzonej do sieci energii na swój rachunek.

Stało się to możliwe, dzięki nowym przepisom, które weszły w życie z 1 października br.

Prosument lokatorski - nowa forma wynagrodzenia

Przepisy przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii umożliwiają wprowadzenie nowego sposobu rozliczeń energii elektrycznej dla części wspólnych budynków wielolokalowych.

Prosument lokatorski to możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. Wynagrodzenie w postaci obniżenia rachunków za energię przez sprzedawcę, jak to było to tej pory, będzie mogło zostać zmienione na przelew wartości tej energii, w formie pieniężnej, na wskazane konto. Takie rozwiązanie jest bardzo dużą zachętą do inwestycji w instalacje OZE na dachach bloków w całym kraju

powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Prosument lokatorski zachęca więc do zamontowania mikroinstalacji OZE o większej mocy, niż zapotrzebowanie części wspólnej, ponieważ nie będzie ryzyka, że część wynagrodzenia za energię przepadnie.

Rozliczenie energii wytwarzanej przez prosumenta lokatorskiego będzie składać się z dwóch etapów:
•    Za energię wytworzoną i zużytą w ciągu tej samej godziny prosument indywidualny/lokatorski nie będzie płacił jej ceny ani wnosił zmiennych opłat związanych z jej dystrybucją, ponieważ stanowić ona będzie tzw. autokonsumpcję.
•    Nadwyżki godzinowe (czyli powstające w sytuacji, gdy energii wytworzonej w ciągu godziny jest więcej niż zużytej w tym samym czasie) będą przeliczane przez sprzedawcę na depozyt prosumencki po miesięcznej cenie rynkowej (a od 1 lipca 2024 cenie godzinowej), a następnie wypłacane w 100% na wskazane konto na koniec danego okresu rozliczeniowego.

Oprócz przyłączenia instalacji za licznikiem części wspólnej budynku wielolokalowego, trzeba będzie spełnić następujące warunki:
•    mikroinstalacja (maksymalnie 50 kW) musi być zlokalizowana na budynku wielolokalowym (np. dach, balkon, elewacja, ale już nie grunt),
•    moc mikroinstalacji nie może być większa niż moc przyłączeniowa całego budynku wielolokalowego (części wspólnej i indywidualnych lokali razem),
•    budynek musi posiadać przeważającą funkcję mieszkalną.

Pozostałe zasady rozliczenia pozostają takie same, jak zasady dotyczące innych prosumentów energii odnawialnej (prosumentów indywidualnych), określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: