Zakończenie procesu rezerwacji mocy regazyfikacyjnych na Terminalu FSRU

Spółki Gaz-System i Orlen podpisały umowę na usługi regazyfikacji Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej, który będzie stanowił ważny element infrastruktury importowej gazu dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt budowy obiektu zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), przystosowanej do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. Umowa regazyfikacyjna została podpisana w ramach procedury Open Season, w której spółka Orlen złożyła zamówienie obejmujące 100% Usług Regazyfikacji udostępnianych przez Gaz-System. 

Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podkreśliła strategiczne znaczenie inwestycji realizowanej przez Gaz-System oraz istotną rolę, jaką odgrywają obecnie dostawy LNG, szczególnie po zaprzestaniu importu gazu ziemnego z Rosji: -  Ubiegły rok, poprzez wydarzenia polityczne związane z wojną w Ukrainie, zupełnie odmienił kierunki dostaw gazu ziemnego do Unii Europejskiej. Obserwujemy wzrost dostaw LNG z rynku światowego o ponad 60%. Polska korzysta z tego trendu i ma ambicje stać się gazowym hubem dla Europy Środkowo-Wschodniej.

Terminal FSRU w Gdańsku wpisuje się w proces transformacji energetycznej i gospodarczej kraju, zakładającej przejście na mniej emisyjne źródła energii. 

Projekt Terminalu FSRU potwierdzony rynkowo przez Grupę ORLEN to kolejny element bezpieczeństwa energetycznego kraju opartego o racjonalne przesłanki ekonomiczne. Po ukończonych połączeniach transgranicznych z Danią, Litwą i Słowacją oraz rozbudowie Terminalu LNG w Świnoujściu, projekt ten zwiększy dywersyfikację gazową Polski oraz regionu Międzymorza

powiedział Marcin Chludziński, prezes Gaz-System

Obecnie jego firma SYSTEM obserwuje coraz większe zapotrzebowanie rynku na dostawy skroplonego gazu ziemnego, w związku z czym - w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie - już teraz prowadzi działania zmierzające do zwiększenia mocy regazyfikacyjnej Terminalu FSRU: 

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej dywersyfikacją źródeł dostaw gazu w oparciu o LNG - prowadzimy obecnie procedurę Open Season dla FSRU 2. W przypadku jej pozytywnego przebiegu moglibyśmy uruchomić drugą jednostkę FSRU, która pozwoliłaby na zwiększenie mocy regazyfikacji o 4,5 mld m3 paliwa gazowego rocznie

powiedział Andrzej Kensbok, wiceprezes Gaz-System

Dla Orlenu skroplony gaz ziemny jest jednym z filarów strategii dywersyfikacji i rozwoju długofalowego potencjału handlowego: 

Bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne Polski było i jest dla nas priorytetem. To właśnie potrzeba wzmocnienia tego bezpieczeństwa była jednym z powodów budowy silnego koncernu multienergetycznego. Dzięki połączeniu z Lotosem, PGNiG i Energą, mamy potencjał, aby angażować się w kolejne projekty istotne z punktu widzenia niezależności energetycznej kraju i regionu. Takim projektem jest pływający terminal LNG, który powstanie w Zatoce Gdańskiej i w którym Orlen zarezerwował całą moc regazyfikacyjną. Łącznie z już działającym Terminalem im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, umożliwi to koncernowi odbiór całego LNG, które ma być dostarczane w ramach podpisanych przez nas kontraktów długoterminowych. Obecnie to prawie 14 mld m3 gazu. Taka ilość surowca, uzupełniona dostawami z Norwegii i własnym wydobyciem w kraju, pozwoli nam nie tylko w pełni zaspokoić potrzeby polskich odbiorców, ale także oferować gaz na sąsiednie rynki. W ten sposób Orlen będzie gwarantem bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego nie tylko kraju, ale również innych państw regionu

powiedział Daniel Obajtek, prezes Orlen

Obecnie Terminal FSRU w Gdańsku znajduje się na zaawansowanym etapie projektowym. W lipcu br. Gaz-System zakończył proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla wszystkich trzech gazociągów lądowych realizowanych w ramach projektu FSRU: Kolnik – Gdańsk, Gardeja – Kolnik i Gustorzyn – Gardeja, które będą miały łączną długość ok. 250 km i średnicę 1000 mm. Budowa tych połączeń ma ruszyć w 2024 roku. W ramach części morskiej projektu FSRU trwają prace nad zaprojektowaniem stanowiska postojowego dla pływającego terminalu FSRU wraz z odcinkiem podmorskim gazociągu, który będzie zlokalizowany na dnie Zatoki Gdańskiej.

Źródło

Skomentuj artykuł: