Embargo na przywóz cukru z Ukrainy - tego chcą polskie izby rolnicze

Krajowa Rada Izb Rolniczych uważa, że konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie embarga na cukier sprowadzany z Ukrainy, gdyż niekontrolowany jego napływ bezpośrednio zagraża konkurencyjności dla polskiego produktu, a w konsekwencji spowoduje spadek opłacalności produkcji cukru.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 10 stycznia 2024 roku do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie blokady importu cukru oraz innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy - poinformowały w czwartek Izby na stronie internetowej.

Według danych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (KOWR) Polska jest trzecim największym producentem cukru w Unii Europejskiej, po Francji i Niemczech. Roczna produkcja cukru w Polsce wynosi około 2 mln ton, z czego ok. 3/4 jest przeznaczone na rynek krajowy. Polska posiada jedne z najlepszych ziem, warunki klimatyczne, wiedzę i sprzęt do uprawy tego gatunku. Burak cukrowy jest też ważnym elementem płodozmianu - argumentuje KRiR.

Izby, powołując się na Krajowy Związek Producentów Buraka Cukrowego, zaznaczają, że kontyngent importowy dla cukru z Ukrainy wynosił 20 tys. t., a po jego zawieszeniu import cukru z Ukrainy w roku gospodarczym 2022/23 wzrósł do 400 tys. t. Strona ukraińska szacuje, że w tym roku eksport cukru wyniesie 700 tys. t, a w roku gospodarczym 2024/25 ten wolumen może przekroczyć 1 mln t. "Są to ilości, które destabilizują równowagę rynkową" - podkreśliły Izby.

"Mając na uwadze problemy związane z nadmiernym i niekontrolowanym importem zbóż, rzepaku i kukurydzy z Ukrainy, m.in. spadek opłacalności ich produkcji dla polskich rolników i wprowadzanie dopłat do sprzedanych towarów, samorząd rolniczy wnosi o niezwłoczne przeciwdziałanie powtórzeniu się podobnej sytuacji na rynku buraków cukrowych" - napisano.

KRiR zauważa, że cukier pochodzący z polskich upraw spełnia wszystkie wymagane prawem normy jakościowe m.in. względem pozostałości substancji szkodliwych, stosowania dozwolonych środków produkcji. Natomiast - jak zaznaczają Izby - cukier z Ukrainny produkowany jest bez zachowania standardów środowiskowych i zdrowotnych obowiązujących w UE.

"Niekontrolowany napływ cukru zza wschodniej granicy bezpośrednio zagraża konkurencyjności dla polskiego produktu, a w konsekwencji spowoduje spadek, a nawet brak opłacalności jego produkcji" 

- stwierdza KRIR. Zdaniem samorządu rolniczego "konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie embarga na cukier sprowadzany z Ukrainy, co pozwoli na częściową ochronę polskiego rynku cukru".

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań na szczeblu krajowym oraz w Komisji Europejskiej mających na celu wprowadzenie embarga na ukraiński cukier - napisano. 

Źródło

Skomentuj artykuł: