CPK wybrała strategicznego inwestora lotniska

Spółka CPK wskazała francuską spółkę Vinci Airports oraz australijską - IFM Global Infrastructure Fund (IFM) jako preferowanego oferenta w konkursie na inwestora strategicznego. Decyzja została podjęta po kilkunastomiesięcznym procesie selekcji wśród prywatnych inwestorów. Rozmowy toczyły się w szerszym gronie kandydatów z Europy oraz regionu Azji i Pacyfiku.

Inwestor wyłoniony po roku

CPK uruchomił proces pozyskania inwestora w połowie 2022 r. Procedura zakończyła się 13 października tego roku podjęciem przez CPK decyzji o wyborze oferty Vinci Airports i IFM GIF jako najkorzystniejszej w konkursie na inwestora strategicznego w CPK.Lotnisko.  

– CPK to nie jest megalomania. CPK to nie zagrożenie dla lotnisk regionalnych. CPK oznacza stworzenie środkowoeuropejskiego hubu pasażerskiego, a zarazem pozwala na sięgnięcie po gigantyczne dochody z lotniczego cargo, które dotychczas przechodziły Polsce koło nosa. Wejście do projektu CPK tak dużych i uznanych podmiotów jak Vinci i IFM to najlepszy dowód, że CPK jest projektem przemyślanym i opartym na liczbach. On nie tylko napędzi polską gospodarkę, ale zagwarantuje wysoką stopę zwrotu z inwestycji 

mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pełnomocnik rządu ds. CPK

Do zadań inwestora strategicznego należy wniesienie mniejszościowej części kapitału niezbędnego do budowy lotniska, a także wsparcie CPK swoim doświadczeniem i know-how na realizacji, a po jej zakończeniu w operowaniu portem lotniczym zgodnie z najwyższymi standardami w branży. 

Założenia finansowania części lotniskowej CPK są takie, że 60% finansowania na budowę lotniska ma zostać pozyskane w postaci finansowania dłużnego, czyli obligacji lub kredytu konsorcjum banków, a 40% pochodzić właśnie od inwestorów obejmujących udziały w spółce CPK.Lotnisko. To właśnie mniejszościowej części tego kapitału dotyczy wybrana oferta, podczas gdy większościowym inwestorem pozostaje CPK, a więc Skarb Państwa. CPK.Lotnisko wybuduje, a następnie będzie operatorem portu lotniczego CPK. 

– Naszych partnerów poddaliśmy dokładnej weryfikacji pod względem doświadczenia, kompetencji i wiarygodności w realizacji strategii CPK. Rzeczpospolita zachowa kontrolę nad strategiczną infrastrukturą obejmując nie mniej niż 51 proc. udziałów w spółce CPK.Lotnisko 

wyjaśnia Mikołaj Wild, prezes spółki CPK

W wyniku przyjęcia fazowania realizacji lotniska zdolnego obsłużyć 40 mln pasażerów rocznie, CPK udało się obniżyć początkowe nakłady inwestycyjne o 16 proc. Objęcie do 49 proc. udziałów będzie oznaczało przyciągnięcie do Polski około 8 mld zł bezpośredniej inwestycji. Inwestorzy ubiegali się o nabycie udziałów wyłącznie w spółce CPK.Lotnisko, a nie - udziałów lub akcji w pozostałych spółkach kontrolowanych przez CPK. Proces nie umożliwia w szczególności prywatyzacji akcji Polskich Portów Lotniczych SA (PPL) ani Lotniska Chopina.

Źródło

Skomentuj artykuł: