Drogowy skok w rozwoju Świętokrzyskiego

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę 27,5 km odcinka drogi ekspresowej S74 od granicy woj. świętokrzyskiego i łódzkiego do miejscowości Mniów. Inwestycja powstanie w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.).

- Podpisana umowa to krok naprzód w rozwoju regionu świętokrzyskiego. Ta inwestycja otworzy nowe możliwości transportowe i gospodarcze, skracając czas podróży i zwiększając atrakcyjność Kielc i okolic dla inwestorów oraz mieszkańców. Każda kolejna podpisywana umowa przybliża nas do pełnej realizacji drogi ekspresowej S74, która w przyszłości połączy woj. łódzkie, świętokrzyskie i podkarpackie 

- powiedział wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

Odcinek od granicy województw do Mniowa zrealizuje wyłoniona w przetargu firma Stecol Corporation za kwotę ok. 1 mld zł, w terminie 39 miesięcy z wyłączeniem okresów zimowych. Zakres robót obejmuje wykonanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 27,5 km, która połączy się z fragmentem realizowanej obecnie drogi ekspresowej od Mniowa do węzła Kielce Zachód. W ramach inwestycji planowana jest budowa trzech węzłów drogowych. Powstaną także 32 obiekty inżynierskie, w tym m.in. 22 wiadukty.

W woj. świętokrzyskim trwa realizacja czterech odcinków S74 o łącznej długości ponad 55 km. W styczniu 2023 r. GDDKiA złożyła wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S74 od Mniowa do Kielc. Jej uzyskanie pozwoli na rozpoczęcie robót budowlanych, które powinny się zakończyć w II połowie 2025 r.

W styczniu 2023 r. podpisana została również umowa na zaprojektowanie i wybudowanie 5-kilometrowego odcinka drogi S74 pomiędzy węzłami Kielce Zachód i Kielce. Inwestycja powinna zostać zrealizowana w II połowie 2026 r. W marcu br. rozpoczęła się budowa obwodnicy Opatowa w ciągu drogi ekspresowej S74 i DK9. Zakończenie inwestycji, realizowanej w systemie „projektuj i buduj”, planowane jest pod koniec 2024 r.

Ponadto GDDKiA wyłoniła wykonawcę odc. trasy od Łagowa do początku obwodnicy Opatowa. W najbliższym czasie wyłoniona zostanie również oferta w przetargu na realizację S74 od Cedzyny do Łagowa.
GDDKiA jest w trakcie uzyskiwania decyzji środowiskowej dla dróg ekspresowych S12 i S74 na terenie woj. łódzkiego. Następnie rozpocznie się kolejny etap realizacji S74, od węzła Kozenin na S12 do granicy z woj. świętokrzyskim. Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie został także złożony wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla odcinka S74 w woj. podkarpackim, między Opatowem a Niskiem.

Źródło

Skomentuj artykuł: