Nadchodzi modernizacja Linii Średnicowej w Warszawie

Rząd przyjął aktualizację Krajowego Programu Kolejowego. Jedną z najważniejszych inwestycji uwzględnionych w nowym KPK jest przebudowa Warszawskiej Linii Średnicowej.

Przebudowanych zostanie około 50 km torów, ponad 30 obiektów inżynieryjnych, w tym dwa mosty przez Wisłę i dwa tunele średnicowe (linia dalekobieżna i podmiejska), przystanki Warszawa Śródmieście, Warszawa Ochota, stacje Warszawa Wschodnia i Warszawa Centralna. Wybudowane zostaną nowe przystanki: Warszawa Solec i Warszawa Nowy Świat. 

Nowy Krajowy Program Kolejowy jest ambitnym programem modernizacji polskiej kolei. Niezwykle ważnym projektem jest przebudowa Linii Średnicowej w Warszawie. Stanowi on wielkie wyzwanie dla inwestora i wykonawców. Jestem pewien, że będzie to kolejne wyzwanie, z którym doskonale sobie oni poradzą

powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk

- Obecnie w Polsce toczą się największe w historii inwestycje kolejowe: w linie, stacje, dworce, tabor. Odtwarzamy zlikwidowane przed laty połączenia i linie kolejowe, realizując te zadania w ramach wielu programów, takich jak Krajowy Program Kolejowy czy Kolej Plus. Warszawa czeka na modernizację Linii Średnicowej od wielu lat i dzięki decyzji rządu staje się to możliwe

powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel

Efektami przebudowy linii średnicowej w Warszawie będą m.in.:

  • poprawa oferty przewozowej - zwiększenie przepustowości,  
  • 24 par pociągów w godzinach szczytu na linii podmiejskiej,
  • 20 par pociągów w godzinach szczytu na linii dalekobieżnej.

Zwiększenie atrakcyjności transportu kolejowego nastąpi  poprzez budowę nowych przystanków i poprawa komfortu podróżowania oraz stworzenie nowych węzłów przesiadkowych: 

  • rejon stacji Warszawa Śródmieście z łącznikiem do Metra,
  • rejon ronda de Gaulle’a,
  • rejon ul. Solec i Wybrzeże Kościuszkowskie – połączenie z obszarem Powiśla i bulwarami wiślanymi,
  • Warszawa Wschodnia – ul. Tysiąclecia - planowana III linia Metra.

Cała obecna infrastruktura Linii Średnicowej była budowana od lat 20. do 60. XX wieku. Dalsza eksploatacja w obecnym stanie technicznym, bez przebudowy w najbliższej przyszłości wpłynęłaby na zwiększenie awaryjności i negatywne zmiany w ruchu pociągów.  

Zachowanie, odtworzenie i relokacja zabytkowych obiektów i elementów infrastruktury – pawilony Ochota, Śródmieście, Powiśle, mozaiki Fangora, wiadukty kolejowe na Powiślu i Pradze i most średnicowy.
Modernizacja Warszawskiej Linii Średnicowej to również eliminacja barier dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się i ograniczenie działań interwencyjnych.  

PKP Polskie Linie Kolejowe SA planują zakończenie prac na stacji Warszawa Zachodnia w 2024 r. W 2024 roku prowadzone będą postępowania przetargowe na stację Warszawa Wschodnia, a następnie na poszczególne odcinki Linii Średnicowej. W pierwszej kolejności planowana jest realizacja stacji Warszawa Wschodnia. Następnie, od połowy 2025 r. do połowy 2027 r., nastąpi realizacja prac w tunelu dalekobieżnym, zaś od połowy 2027 r. do połowy 2029 r. w tunelu podmiejskim.  

Krajowy Program Kolejowy jest programem wieloletnim, obejmującym inwestycje na liniach kolejowych, które wspierane są finansowo przez ministra właściwego do spraw transportu.

Skomentuj artykuł: