W miastach Polski Wschodniej pojawi się ekologiczny transport. Trwa konkurs

Do 12 grudnia 12 miast z makroregionu Polski Wschodniej może jeszcze składać swoje wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, aby zdobyć dotacje z UE na kompleksowe systemy miejskiego ekologicznego transportu - przypomina PARP.

Do zdobycia w naborze (w trybie konkursu) jest łącznie 440 mln zł z Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej (FEdPW) 2021-2027.

To pierwszy taki konkurs z tego funduszu. Jego cel to - jak wskazuje w komunikacie PARP - poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepsze warunki do przemieszczania się, ekologiczny, zrównoważony transport, mniej zanieczyszczeń.

O pieniądze mogą się starać samorządy (lub porozumienia samorządów w ramach miejskiego obszaru funkcjonalnego) średnich miast subregionalnych, które mają od 50 tys. do 100 tys. mieszkańców i są w grupie tracących funkcje społeczno-gospodarcze. PARP wymienia, że uprawnionymi są więc: Chełm, Zamość, Biała Podlaska, Łomża, Suwałki, Przemyśl, Stalowa Wola, Mielec, Ostrowiec Świętokrzyski, Ełk, Siedlce i Ostrołęka.

Pieniądze można zdobyć np. na zakup bezemisyjnych autubusów miejskich (elektrycznych lub o napędzie wodorowym), tramwajów lub trolejbusów, budowę lub przebudowę potrzebnej do tego infrastruktury, także stacji ładowania pojazdów elektrycznych czy o napędzie wodorowym, linie i pętle autobusowe, tramwajowe lub trolejbusowe, dworce intermodalne, oraz różne inwestycje, których celem jest ograniczanie indywidualnego ruchu pojazdami zmotoryzowanymi, preferowanie ruchu pieszego czy rowerowego (np. stojaki i wiaty rowerowe, stacje obsługi i naprawy rowerów, chodniki, ścieżki rowerowe, przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna, buspasy).

Można też otrzymać wsparcie na wdrożenie usług elektronicznych w komunikacji miejskiej, np. wspólny bilet czy taryfa opłat, elektroniczna informacja dla pasażerów, systemy parkingowe.

Samorządy mogą zdobyć w konkursie do 85 proc. dofinansowania danego projektu. Łączna pula środków w tym naborze to 440 mln zł. Wsparcie mają szanse otrzymać te projekty, które zostaną najlepiej ocenione.

PARP przypomina także, że do 18 grudnia - ale 2025 r. - trwa natomiast niekonkurencyjny nabór wniosków dla miast z makroregionu Polski Wschodniej, które mają powyżej 100 tys. mieszkańców. Można się w nim starać o pieniądze na identyczne cele związane z ekologicznym transportem miejskim, aż do wyczerpania środków. Dotyczy to miast takich jak: Białystok, Rzeszów, Kielce, Olsztyn, Elbląg i Radom oraz związków, stowarzyszeń samorządów z sąsiedztwa tych miast.

Wcześniej PARP podawała, że łączna pula na te działania to ponad 1 mld 350 mln zł z FEdPW 2021-227.

Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej (FEdPW) 2021-2027 to dodatkowy program, z którego o unijne fundusze mogą się starać podmioty z województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego i po raz pierwszy z mazowieckiego - oprócz Warszawy i dziewięciu ościennych powiatów. Łączny budżet programu to 2,65 mld euro.

Program jest kontynuacją realizowanych wcześniej programów: Polska Wschodnia 2014-2020 i Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013. Służy wyrównywaniu szans rozwojowych we wschodniej części kraju, zwiększaniu konkurencyjności i podnoszeniu jakości życia w tych regionach.(

Źródło

Skomentuj artykuł: