Ile kobiet pracuje w sektorze VC/PE

Z badania przeprowadzonego przez Level 20, Abris Capital Partner oraz Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych (PSIK) wynika, że udział kobiet w zespołach inwestycyjnych w Private Equity/Venture Capital wynosi jedynie 18%, z czego zaledwie 8% na stanowiskach kierowniczych.

Raport jest pierwszym tego typu badaniem dotyczącym kobiet zatrudnionych na stanowiskach inwestycyjnych w sektorze private equity i venture capital w Polsce. Jak podkreślają autorzy, przedstawia on wstępne dane na temat zróżnicowania płciowego w zespołach inwestycyjnych w Polsce.

Badanie przeprowadzono od maja do sierpnia 2021 r. w 32 podmiotach branżowych w Polsce. 

Z badania wynika, że udział kobiet w zespołach inwestycyjnych w PE/VC wynosi jedynie 18%, z czego zaledwie 8% na stanowiskach kierowniczych. Sytuacja nieco lepiej wygląda w segmencie venture capital, gdzie kobiety zajmują 41% stanowisk na najniższych szczeblach  (31% w private equity) oraz 24% pozycji na średnich szczeblach kariery zawodowej (13% w PE).

Różnica na stanowiskach kierowniczych jednak znikoma - zaledwie 9% w VC i 8% w PE stanowią kobiety. Szczególnie niepokoi fakt, że aż 28% badanych firm nie ma w swoich zespołach inwestycyjnych ani jednej kobiety (21 proc. VC i 33 proc. PE)

Autorzy podkreślają istotny związek między wielkością firmy a zatrudnieniem kobiet. Im firma jest większa, tym maleje w niej zjawisko zatrudniania wyłącznie mężczyzn.

Źródło

Skomentuj artykuł: