Ile zyskamy na Tarczy Antyinflacyjnej? Zobacz SZCZEGÓŁY

Łącznie wszystkie nasze działania antyinflacyjne to koszt ok. 10 mld zł - poinformował dziś premier Mateusz Morawiecki. Zapowiedział, że od stycznia 2022 roku na trzy miesiące obniżona zostanie stawka VAT na energię elektryczną. Przedstawiamy założenia i szczegóły Tarczy Antyinflacyjnej.

Te wszystkie działania, które będą kosztami poniesionymi przez budżet państwa powodują, że w kieszeniach obywateli zostanie więcej środków. Łącznie wszystkie nasze działania to pakiet dziś ok. 10 mld zł

powiedział szef rządu podczas konferencji prasowej.

Podkreślił, że pakiet antyinflacyjny "składa się przede wszystkim z zasadniczych obniżek podatków". "Tak, jak realizowaliśmy i zrealizowaliśmy tarczę antykryzysową, tak dziś realizujemy i zrealizujemy tarczę antyinflacyjną" - zadeklarował.

Premier poinformował również, że od stycznia 2022 roku na trzy miesiące obniżona zostanie stawka VAT na energię elektryczną.

Ale także w kontekście powstrzymania cen, spekulacji na rynku tzw. zielonych certyfikatów, będziemy wnioskowali o zmianę mechanizmu handlu i certyfikatami zielonymi

kontynuował.

Zadeklarował też, że na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej zgłosi postulat, "by zmienić zasady handlu uprawnieniami do emisji CO2 w ogóle, a więc obniżyć możliwości spekulowania, ten gwałtowny przyrost cen uprawnień do emisji CO2".

SZCZEGÓŁY TARCZY ANTYINFLACYJNEJ
Obniżka cen paliw
Ostatnie miesiące przyniosły gwałtowny wzrost cen ropy na globalnych rynkach. Pomimo tego, że wszyscy w Europie kupują baryłkę ropy za podobną cenę, w Polsce mamy do czynienia z jednymi z najniższych cen paliw w Unii Europejskiej. Dalszy niekontrolowany wzrost cen mógłby jednak negatywnie wpłynąć na budżet gospodarstw domowych i polskich firm.
 

Aby ograniczyć dynamikę rosnących cen paliw:

 1. Od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej.
 2. Dodatkowo od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

 

Obniżony VAT na gaz ziemny

Obecny kryzys na rynku gazu i związane z nimi drastyczne wzrosty cen w całej Unii Europejskiej, budzą rosnący niepokój mieszkańców – zwłaszcza przed zbliżającym się sezonem zimowym. Dlatego rząd obniża stawki dla odbiorców gazu za pomocą narzędzi podatkowych.

 • Obniżka podatku VAT na gaz do poziomu 8 proc. (z obecnego 23 proc.) na trzy miesiące – od stycznia do marca 2022 r.

 

Zwolnienie i obniżenie akcyzy na energię elektryczną  

Oprócz szczególnej pomocy najbardziej potrzebującym, którzy otrzymają dodatki, rząd chce solidarnie i sprawiedliwie złagodzić negatywne efekty wzrostu cen energii elektrycznej. Są one spowodowane kryzysem gazowym oraz wzrostem cen uprawnień do emisji CO2
w unijnym systemie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (UE ETS).

Dlatego zaproponowano:

 1. zwolnienie z akcyzy z obecnych 5 zł/MWh do 0 zł/MWh dla gospodarstw domowych
 2. obniżenie akcyzy na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców do minimum UE.

 

Obniżony VAT na energię elektryczną
Obniżone będą stawki dla odbiorców energii za pomocą narzędzi podatkowych.

 1. Obniżka podatku VAT na energię elektryczną do poziomu 5 proc.(z obecnego 23 proc.) na 3 miesiące.
 2. Okres obowiązywania: styczeń-marzec 2022 r.

 

Dodatek osłonowy – rekompensata kosztów VAT energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych w formie dodatku ze względu na unijny zakaz redukcji stawki VAT do 0 proc.

 •     Wzrost cen elektrycznych jest spowodowany jest m.in. wzrostem cen surowców. Aby załagodzić skutki wyższych rachunków za prąd wprowadzone będą dopłaty w formie dodatku.
 •     Dodatek osłonowy rekompensuje VAT na energie elektryczną do 0 proc. w wysokości ok. 2,1 mld zł,  a także VAT do 0 proc. na żywność w wysokości ok. 1,5 mld zł, dla takich grup produktów: pieczywo, wędliny, mleko i produkty mleczne (w tym sery i masło), mięso oraz jaja.

 

Kto może liczyć na wsparcie?

O tym zadecyduje kryterium dochodowe gospodarstw domowych, które pozwoli na objęcie pomocą finansową większej grupy osób:

 •     Dopłata 400 zł w skali roku skierowana do gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie.
 •     Dopłata 600 zł w skali roku skierowana do gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.
 •     Dopłata 850 zł w skali roku skierowana do gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.
 •     Dopłata 1150 zł w skali roku skierowana do gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Z dodatku będzie mogło skorzystać ok. 5,2 mln gospodarstw domowych. Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r.

Oszczędna administracja

Tarcza to także oszczędności w administracji publicznej - zwiększenie efektywności wydatków publicznych przyniesie to od 3 do 5 mld zł oszczędności

 •     W 2022 r. ograniczone będzie tworzenie nowych, dotąd nieplanowanych, etatów czy urzędów w administracji publicznej.
 •     Wyjątkowe wzmacnianie kadrowe i finansowe będą realizowane na zasadzie 1 za 1, czyli nowy etat za zlikwidowanie innego lub znalezienie odpowiedniej przestrzeni finansowej w ramach już posiadanych środków.
 •     Dokonany będzie pogłębiony przegląd wszystkich wydatków publicznych pod względem ich efektywności, tak by wprowadzić dodatkowe oszczędności.
 •     Ograniczone będzie finansowanie programów w funduszach celowych do tych już realizowanych lub ogłoszonych.

 

Źródło

Skomentuj artykuł: