Branża cyfrowa: właściwe wdrożenie Aktu o Usługach Cyfrowych kluczowe dla dalszego rozwoju rynku cyfrowego w Polsce

Implementacja unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych do polskiego prawa będzie kluczowa dla przyszłości firm działających na krajowym rynku cyfrowym. Propozycje założeń przedstawione przez Ministerstwo Cyfryzacji w tym zakresie kierunkowo są właściwe – ocenia Związek Cyfrowa Polska.

 Eksperci w opinii przesłanej do resortu ministra Krzysztofa Gawkowskiego akceptują m.in. wyznaczenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej do roli koordynatora do spraw usług cyfrowych i ochrony konsumentów. Podkreślają też istotną rolę zaufanych sygnalistów.

Opinia przedstawicieli polskiej branży cyfrowej została złożona do Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zakończonych w miniony piątek konsultacji, prowadzonych przez resort w sprawie wdrożenia w naszym kraju unijnego Aktu o Usługach Cyfrowych (DSA). Przepisy mają jasno określić m.in. obowiązki platform sprzedażowych i stworzyć bezpieczniejsze środowisko online z uwzględnieniem aktualnych wyzwań, takich jak sprzedaż nielegalnych towarów czy dezinformacja. 

Jak podkreśla Michał Kanownik, prezes Cyfrowej Polski, prawidłowe wdrożenie DSA jest obecnie kluczowym krokiem dla prawidłowego funkcjonowania firm działających na polskim rynku cyfrowym. – Będzie to jeden z najważniejszych filarów prawa cyfrowego, które zapewni firmom i pojedynczym użytkownikom bezpieczne korzystanie z sieci. Dziś liczba użytkowników korzystających z usług cyfrowych i podmiotów oferujących rozwiązania w sieci systematycznie rośnie. Dane Eurostatu wskazują, że nawet 68 proc. obywateli Unii Europejskiej dokonuje zakupów przez internet. Dlatego przepisy wpływające na ten rynek muszą być wprowadzone właściwie i odpowiedzialnie, aby nie zablokować rozwoju tego rynku – wskazuje Michał Kanownik.

UKE oraz UOKiK wśród urzędów nadzorujących nowe prawo

W opinii skierowanej do Ministerstwa Cyfryzacji, eksperci Cyfrowej Polski akceptują propozycję wyznaczenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej jako koordynatora do spraw usług cyfrowych. Według nich, wybór UKE jest zrozumiałym wyborem spośród obecnie istniejących instytucji publicznych, ponieważ urząd posiada kompetencje i doświadczenie w zakresie usług cyfrowych. Cyfrowa Polska dobrze ocenia także nakreśloną przez resort cyfryzacji rolę sądu i urzędu do spraw konsumenckich – UOKiK oraz SOKiK – w tym procesie. Zadbano o zapewnienie rzetelnego i sprawiedliwego procesu odwoławczego, co stanowi jedną z podstaw funkcjonowania w nowoczesnym państwie prawa – oceniają eksperci organizacji.

Co w przypadku naruszeń obowiązków wynikających z Aktu? Zdaniem Związku postępowanie w tej sprawie powinno być inicjowane przez samego koordynatora do spraw usług cyfrowych w sytuacji, gdy zaszła co najmniej jedna do tego przesłanka. W opinii przygotowanej przez Cyfrową Polskę zdecydowanie podkreślono, że taki proces musi ograniczać się jedynie do naruszeń w zakresie implementowanych przepisów, a kwestie indywidualne powinny być nadal rozstrzygane w ramach wewnętrznych postępowań samych dostawców usług, np. poprzez skargi.

Eksperci organizacji z zadowoleniem przyjmują także podejście Ministerstwa Cyfryzacji do tematu tak zwanych zaufanych sygnalistów. Zgodnie z propozycjami status zaufanego sygnalisty może być przyznawany przez prezesa UKE tylko podmiotom (a nie pojedynczym osobom), które wykazują się odpowiednią ekspertyzą i umiejętnościami w obszarze identyfikacji nielegalnych treści. Jednocześnie Cyfrowa Polska proponuje, by w procesie przyznawania tego statusu konsultowano ostateczną decyzję z właściwymi służbami bezpieczeństwa, które mogą dysponować istotnymi informacjami, do których dostępu nie ma Prezes UKE.

Regulować, ale nie przeregulować

Prezes Związku Cyfrowa Polska zwraca uwagę, że proponowane działania legislacyjne nie wykraczają poza zakres określony w samym Akcie o Usługach Cyfrowych. – Wiele mówimy o konieczności regulacji rynku cyfrowego, jednocześnie ostrzegając przed nadmiernym przeregulowaniem. Ochrona konsumentów i firm powinna być oczywista, ale nie możemy jednocześnie dopuścić do stłamszenia tej innowacyjnej dziedziny gospodarki poprzez nakładanie nadmiarowych obowiązków. W tym konkretnym przypadku udaje się to uniknąć–  ocenia Michał Kanownik.
Eksperci organizacji oczekują, że niebawem Ministerstwo Cyfryzacji przedstawi kompleksowy projekt implementujący Akt o Usługach Cyfrowych, co pozwoli szczegółowo ocenić proponowane regulacje.

Źródło

Skomentuj artykuł: