Jak bardzo smart są Polki i Polacy?

Aż ¾ Polaków posiada w swoim domu przynajmniej jedno inteligentne urządzenie, a 6 na 10 Polaków chciałoby sterować wszystkimi urządzeniami domowymi z poziomu jednej aplikacji – to wyniki najnowszego badania przeprowadzone przez Grupę IQS na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków na zlecenie Samsung.

Raport pokazuje jednoznacznie, że Polacy interesują się inteligentnymi urządzeniami i coraz chętniej używają ich w swoich domach – prawie ¾ badanych otwarcie przyznaje, że tego typu rozwiązania są dla nich atrakcyjne. Warto zwrócić uwagę, że taką deklarację składają częściej osoby przed 30. rokiem życia.

Najważniejszym aspektem, którego wymagają Polacy od inteligentnych urządzeń jest zwiększenie bezpieczeństwa – tak zadeklarowało aż 90% ankietowanych. Tyle samo uczestników badania wskazało funkcje pozwalające obniżyć zużycie energii oraz wygodną i intuicyjną obsługę. To pokazuje, że chcemy, aby nowoczesne technologie podnosiły nasz komfort życia, ale także wpływały pozytywnie na nasz domowych budżet i ułatwiały codzienne obowiązki

Jak pokazuje raport, zainteresowanie inteligentnymi urządzeniami wśród Polaków nie kończy się na samych deklaracjach – aż ¾ ma w domu urządzenia tego typu – najczęściej są to najpopularniejsze urządzenia domowe, czyli telewizory (54%), pralki (46%) i lodówki (41%). Także tutaj bardziej przychylni inteligentnym rozwiązaniom są osoby młode, czyli przed 30. rokiem życia. 

Aż 6 na 10 Polaków chciałoby zarządzać domem wygodnie z poziomu jednej aplikacji w telefonie. A co 3. osoba biorąca udział w badaniu, która posiada inteligentne urządzenia w domu, wykorzystuje w tym celu aplikację SmartThings. Co więcej, po zapoznaniu z funkcjami aplikacji aż 60% Polaków chciałoby w przyszłości korzystać z niej w swoim domu. Aplikacja SmartThings do zarządzania inteligentnym domem daje ogromne możliwości ułatwiania codziennego życia. Do aplikacji można podłączyć ponad 5 tysięcy urządzeń, w tym zewnętrznych marek – tworząc w jednej aplikacji prawdziwe centrum dowodzenia naszego domu. To również świetne narzędzie do kontrolowania domowego budżetu. Za pomocą SmartThings możemy bez zbędnego wysiłku monitorować zużycie energii w naszym domu. Aplikacja pokazuje miesięczne, tygodniowe, codzienne, a nawet godzinowe zużycie energii poszczególnych urządzeń domowych Samsung oraz całościowe zużycie energii w domu. W aplikacji możemy ustawić sobie cel na dany miesiąc i dostać alert, jeśli zużycie jest bliskie przekroczeniu założonego celu. Ponadto, gdy aktywowany zostanie tryb AI Energy Mode [1] w aplikacji, wszystkie urządzenia przełączą się automatycznie w tryb oszczędzania, tak aby zużyć jak najmniej energii elektrycznej i nie przekroczyć założonego celu zużycia energii.

SmartThings to również większe bezpieczeństwo w domu. Podłączając do aplikacji kamery, czujniki ruchu, a także czujnik zalania, zapewniamy sobie spokój nawet podczas naszej nieobecności. A to tylko niektóre z funkcji aplikacji. SmartThings może nam również pomóc w opiece nad naszym domowym zwierzakiem, wesprzeć podczas przygotowywania posiłków dla całej rodziny, a nawet ułatwić robienie prania! Możliwości są ogromne.

*Raport pt. „Inteligentne urządzenia AGD” przygotowała Grupa IQS na zlecenie firmy Samsung. Badanie ilościowe zostało przeprowadzone metodą CAWI na grupie 1027 Polek i Polaków powyżej 18. roku życia.

Źródło

Skomentuj artykuł: