Koncern przyłączył rekordową liczbę mikroinstalacji OZE

Łączna moc wszystkich przyłączonych odnawialnych źródeł energii przez wiodącą w naszym kraju spółkę energetyczną w ub. roku wyniosła 278 MW, w tym mikroinstalacji - 206 MW.

Tym samym Tauron Dystrybucja zanotował kolejny rekordowy rok w liczbie mikroinstalacji przyłączonych do sieci. W 2019 r. przyłączył ich 30,4 tys o łącznej mocy 206 MW. To blisko cztery razy więcej niż w roku poprzednim. W sumie spółka przyłączyła już ponad 47 tys. tego typu instalacji.

Przyszłość należy (…)do odnawialnych źródeł  energii. Zmiana ta jednak musi odbywać się w duchu sprawiedliwości społecznej i poszanowania tradycji z jakiej wyrasta polska energetyka

mówi Filip Grzegorczyk, prezes Tauron Polska Energia.

Spodziewamy się, że w 2020 r. do naszej sieci energetycznej może zostać przyłączonych jeszcze więcej mikroinstalacji niż w ub. roku. Tak wygląda dziś rynek. Chcemy skorzystać z tego trendu, bo to pozwala rozwijać Grupę Tauron w kierunku koncernu nowoczesnego i multienergetycznego

odaje Grzegorczyk.

Spośród wszystkich mikroinstalacji przyłączonych w 2019 r., zdecydowana większość została wykonana w technologii fotowoltaicznej. Oprócz tego koncern przyłączył pięć elektrowni wodnych i trzy wiatrowe. Spółka przyłączyła także 64 odnawialne źródła energii inne niż mikroinstalacje, z których siedem nie zostało wykonanych w technologii fotowoltaicznej. Były to cztery elektrownie wiatrowe, dwie wodne i jedna wykorzystująca biogaz rolniczy. Pozostałą część stanowią elektrownie PV.

Z roku na rok wzrasta zainteresowanie fotowoltaiką wśród prosumentów. W 2017 r. do sieci Tauron Dystrybucja zostało przyłączonych nieco ponad 4 tys. mikroinstalacji o mocy 24 MW. W 2018 r. nastąpił znaczny wzrost i spółka przyłączyła wtedy ponad 8 tys. mikroinstalacji o mocy 48 MW. Natomiast w ub. roku Tauron przyłączył do swojej sieci energetycznej już ponad 30 tys. mikroinstalacji o mocy 206 MW.

Tak duży wzrost ma związek z programem „Mój prąd”, który dofinansowuje zakup fotowoltaiki. W styczniu ruszył kolejny nabór do programu, ponadto w wielu miejscach funkcjonują możliwości pozyskania środków z regionalnych programów operacyjnych oraz środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. W związku z tym można się spodziewać, że w 2020 r. zainteresowanie instalowaniem fotowoltaiki będzie jeszcze większe. W sumie spółka przyłączyła już ponad 47 tys. mikroinstalacji o mocy 309 MW. Największą liczbę przyłączeń odnotowała na terenie województw: śląskiego – 17,2 tys. i małopolskiego – 15 tys. Na Dolnym Śląsku było to ponad 9,1 tys., a na Opolszczyźnie 4 tys. przyłączonych mikroinstalacji. Dotychczas Tauron Dystrybucja przyłączył do sieci energetycznej mikroinstalacje oraz inne odnawialne źródła energii o łącznej mocy 1,3 GW.

Źródło

Skomentuj artykuł: