6 trendów technologicznych dla biznesu w 2023

Według Gartnera model biznesowy oparty na dostarczaniu samej technologii ulegnie w 2023 roku znacznemu przeobrażeniu. Dlaczego? Bo hasło „zrównoważony rozwój” determinuje od 2 lat konieczność wdrażania rozwiązań, które zwiększają wydajność przedsiębiorstw nie tylko w wymiarze technologicznym, ale także biznesowym, ludzkim i klimatycznym. Według Piotra Ferszki, CEO SAP Polska, technologia przestaje mieć znaczenie, jeśli nie ułatwia odbiorcom osiągania celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. SAP przedstawia sześć trendów technologicznych, które staną się jeszcze bardziej istotne dla biznesu w roku 2023.

W 2023 trendy technologiczne będą meandrować pomiędzy dwoma wydarzeniami z zakresu unijnej polityki. Pierwszym jest możliwość odblokowania środków z Krajowego Planu Odbudowy. Około 21 proc. funduszy z KPO jest przeznaczona na transformację cyfrową, ponad dwa razy więcej przyczyni się do realizacji celów związanych z zieloną transformacją. Odbiorcami tych pieniędzy będą m.in. firmy, które w swojej działalności w sposób znaczący ograniczają emisję gazów cieplarnianych i odpadów. Drugim wydarzeniem, które wpłynie na kierunki działania branży technologicznej, jest zbliżający się obowiązek raportowania ESG i dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive). To rozporządzenie zobowiązuje firmy do regularnego ujawniania informacji na temat ich wpływu na społeczeństwo i środowisko. Mobilizacja w obszarze raportowania pomoże w budowaniu systemowej regulacji obowiązków klimatycznych i ustalaniu standardów. Technologia będzie najszerzej wykorzystywanym wyrazicielem tych wydarzeń.

Trend 1: zachowanie samodzielności przedsiębiorstw przy jednoczesnej konieczności sprawnej adaptacji do zmian

Zasoby danych nieustannie rosną, a otoczenie zewnętrzne wcale nie osłabia tej tendencji. Dlatego analityka, czyli de facto narzędzie do poprawiania samodzielności i elastyczności przedsiębiorstw, będzie coraz bardziej skupiona na dostarczaniu rozwiązań dostosowanych do specyfiki organizacji.

Samodzielność w obszarze danych wiąże się także z autonomią w zakresie oprogramowania, które może znacznie ułatwić firmom adaptację. Pod jednym warunkiem - że to oprogramowanie będzie zwinne i zaprojektowanie jako zbiór komponentów. Budując kompozytowe przedsiębiorstwo i tworząc organizację z wymiennych klocków, firmy mogą z czasem budować, skalować i zmieniać swój biznes.

Trend 2: AI zostanie w większym stopniu wprowadzona do oprogramowania low-code

Sztuczna inteligencja będzie w coraz większym stopniu umożliwiać procesy tworzenia oprogramowania za pomocą innego oprogramowania. Pozwoli to użytkownikom biznesowym tworzyć samodzielnie nowe aplikacje dzięki podpowiedziom tekstowym. Twórcy software’u będą specjalizować się w dostarczaniu odpowiednich treści do narzędzia AI, która zaprogramuje gotowy do implementacji kod. Konsekwencją tej zmiany będzie coraz lepsze działanie sieci obliczeniowej i pamięci masowej.

Trend 3: on- i offshoring odpowiedzią na wyzwania w łańcuchu dostaw

Po ponad dwóch latach zakłóceń w łańcuchach dostaw, firmy logistyczne i transportowe sygnalizują gwałtowne spowolnienie. W sytuacji, gdy popyt konsumencki słabnie, a detaliści zmagają się z nadmiarem zapasów w przepełnionych magazynach, zmiana tempa zamówień wpłynie na rozwój sieci biznesowych i regionalnych łańcuchów dostaw. Od minionego roku obserwuje się, że wiele amerykańskich firm przyspiesza procesy w obszarze onshoringu, a 62% producentów z USA rozpoczęło reshoring lub nearshoring swoich zdolności produkcyjnych (źródło: Deloitte). Konsekwencją tych procesów będzie postępujące rozproszenie w zaopatrzeniu. Tym samym wdrożenie odpowiedniego rozwiązania ERP pomoże producentom zdywersyfikować łańcuchy dostaw i zrównoważyć presję kosztową. Stanie się to kluczowym wyzwaniem dla CIO w 2023 roku.

Trend 4: droga do zrównoważonego rozwoju będzie przebiegać przez chmurę

Tempo wdrażania procesów ograniczających emisję CO2 przyspieszy regulacje, co w połączeniu z presją konsumentów będzie skłaniać firmy do stosowania bardziej ekologicznych praktyk produkcyjnych. A to z kolei przełoży się na postępującą redefinicję celów biznesowych, wśród których „zazielenienie” firm będzie funkcjonować jako główny wskaźnik długoterminowego sukcesu biznesowego. Tym samym sprawne i wieloaspektowe wykorzystywania rozwiązań chmurowych na stałe wpiszą się w zrównoważony rozwój. Jednocześnie, z powodu zapowiadanej recesji, liderzy biznesowi będą poszukiwać skalowalności i przewagi konkurencyjnej w rozwiązaniach wielochmurowych.

Trend 5: kultura „People-first” na stałe wejdzie do biznesu

Budowanie kultury organizacyjnej, która koncentruje się na ludziach, pozostanie priorytetem przedsiębiorstw. Fundamentalny stanie się ogólny dobrostan ludzi i zespołów - nieustanna praca w obszarze zarządzania zasobami, zapobiegania wypaleniu zawodowemu i brakowi zaangażowania czy budowania wspólnotowości w hybrydowym modelu pracy. Pojawi się praktyczna potrzeba konstruowania zespołów samoorganizujących się, które będą miały narzędzia do wypełniania luk w talentach i odpowiedzi na rosnące oczekiwania wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Tym samym upskilling i reskilling - szkolenia, jasna komunikacja o możliwości rozwoju i planowanych projektach - staną się obowiązkowym elementem ogłoszeń o pracę.

Trend 6: bezpieczeństwo nadal będzie na pierwszym miejscu

Gartner przewiduje, że tym roku dane osobowe prawie 60 proc. światowej populacji zostaną objęte ochroną. Nastąpi więc eskalacja problemów w obszarze bezpieczeństwa. Już teraz odnotowuje się wzrost liczby cyberataków, który utwierdza rynek w przekonaniu, że bezpieczeństwo to nie tylko ryzyko techniczne, ale także biznesowe. 88% przepytanych przez Gartnera członków i członkiń zarządów, postrzegało cyberbezpieczeństwo jako ryzyko biznesowe, ale niewiele organizacji traktuje ochronę cybernetyczną jako inwestycję biznesową. 2023 zmieni to podejście.

Jak widać, trendy technologiczne oscylują wokół wspólnego mianownika: koniecznej elastyczności w obliczu zmiany. Jeśli nośnikiem tej elastyczności staną się ludzie wspierani przez lekkie, praktyczne technologie, być może przedsiębiorcy będą nieco lepiej przygotowani na kolejne zmiany na rynkach globalnych w 2024.

Źródło

Skomentuj artykuł: