Samorządy zwlekają z przygotowaniem dokumentów i uczniowie nie dostają laptopów

Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło nowy nabór na dofinansowanie budowy sieci szybkiego internetu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Zachęcamy też szkoły do odsyłania podpisanych umów – bez nich nie można przekazać laptopów czwartoklasistom.

Umowy dotyczące przekazania laptopów dla czwartoklasistów w regionach, w których wybrano już wykonawcę, zostały przekazane do organów prowadzących szkoły już w sierpniu. - Wiele z nich nie odesłało do COAR uzupełnionych i podpisanych umów, dlatego w tych placówkach dzieci nie otrzymały jeszcze laptopów. Dostawcy czekają na znak, mogą przekazać sprzęt w każdej chwili. Nie rozumiem, dlaczego samorządy zwlekają z przygotowaniem i odesłaniem dokumentów, wstrzymując dostawy – podkreśla minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

Podobna sytuacja miała miejsce w Krakowie. Samorząd otrzymał umowę 25 sierpnia br. i do dnia publikacji w Gazecie Wyborczej Kraków artykułu pt. „Laptopy jak kiełbasa” (7 września 2023 r.), umowa nie została podpisana i odesłana do COAR. Dopiero w dniu, w którym tekst się ukazał, po godz. 15.00 podpisana umowa została odesłana mailowo, ale nie została prawidłowo wypełniona i COAR odesłał ją ponownie do Krakowa. Sugerowanie, że dostawy nie są realizowane z winy rządu czy dostawców to manipulacja - podkreśla resort. - W regionach, w których przetarg jest rozstrzygnięty, dostawy mogą być realizowane praktycznie z dnia na dzień. Niezrozumiałe jest więc odwlekanie tego w czasie, ponieważ jedynymi pokrzywdzonymi w tej sytuacji są dzieci, które mogłyby zacząć rok szkolny, wykorzystując do nauki nowy sprzęt – podkreśla minister Cieszyński.

W załączniku na stronie https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/zachecamy-szkoly-do-odsylania-podpisanych-umow--bez-nich-nie-mozemy-przekazac-laptopow-czwartoklasistom resort przedstawia listę szkół, których organy prowadzące (gminy) do tej pory nie odesłały do COAR podpisanych umów. Zachęca jednocześnie do tego, żeby jak najszybciej dopełniły formalności. Do zapoznania się z tą listą zachęca również mieszkańców poszczególnych regionów, którzy mogą interweniować w tej sprawie u lokalnych władz. 

Jak wspomnielismy, Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło nowy nabór na dofinansowanie budowy sieci szybkiego internetu w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Dzięki nowoczesnej sieci internet dociera do wszystkich zakątków Polski pozwalając na realizację min. takich programów jak Cyberlekcje 3.0 - to nowa odsłona projektu edukacyjnego, który jest realizowany w ramach współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej.
Do 4 października będzie trwał nowy nabór wniosków  dla inwestycji C.1.1.1 Zapewnienie dostępu do bardzo szybkiego Internetu na obszarach białych plam Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. - Przedsiębiorcy telekomunikacyjni będą mogli uzyskać dofinansowanie na budowę sieci na 63 obszarach konkursowych. Na ten cel przeznaczyliśmy prawie 1,5 mld zł - informuje minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. - W ramach pierwszego konkursu na dofinansowanie budowy dostępu do szybkiego internetu w ramach KPO wyznaczyliśmy 250 obszarów konkursowych. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni złożyli wnioski na 187 obszarów konkursowych, a 63 obszary konkursowe pozostały nieobsadzone. Naszym celem jest aby wszyscy mieli dostęp do szybkiego internetu, dlatego ponownie uruchamiamy konkurs na dofinansowanie projektów - dodaje.  Żeby zachęcić przedsiębiorców do budowy sieci na tych najtrudniejszych pod względem inwestycyjnym obszarach resort uatrakcyjnił zasady konkursowe. - Podnieśliśmy maksymalny poziom dofinansowania projektów, a na ich realizację przeznaczyliśmy prawie 200 mln zł więcej niż w pierwszym konkursie - wyjaśnia minister. - Beneficjenci będą mogli liczyć na waloryzację dofinansowania bez spełnienia dodatkowych warunków - dodaje.
Dzięki realizacji projektów 236 tys. gospodarstw domowych, zgrupowanych w 63 obszarach konkursowych, uzyska dostęp do szybkiego Internetu o przepustowości co najmniej 300 Mb/s. Szybki internet umożliwia korzystanie z sieci we wszystkich zakątkach Polski, również w szkołach. To ważne, bo resort cyfryzacji realizuje liczne programy dla szkół. Jednym z nich są Cyberlekcje 3.0 - to nowa odsłona projektu edukacyjnego, który jest realizowany w ramach współpracy Ministerstwa Cyfryzacji oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej – Państwowego Instytutu Badawczego (NASK-PIB). Projekt skierowany jest do nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a jego celem jest wsparcie w nauczaniu o bezpiecznym korzystaniu z Internetu i dostarczenie gotowych narzędzi dydaktycznych do prowadzenia zajęć. W Cyberlekcjach 3.0 nauczyciele znajdą pomysły  na angażowanie uczniów w zajęcia, aby mogli doświadczyć tego  o czym się  uczą oraz wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce. Z ogólnopolskiego badania „Nastolatki 3.0”  wynika, że „bycie” online to codzienność – również dla coraz młodszych dzieci. W raporcie z badania NASK-PIB wskazuje, że samodzielnie z Internetu korzystają już siedmiolatkowie. Dlatego, edukacja o bezpiecznym korzystaniu z sieci powinno rozpoczynać się od najwcześniejszych etapów edukacji i być sukcesywnie rozszerzane na jej dalszych etapach. Cyberlekcje 3.0 odpowiadają tym potrzebom. 
Cyberedukacja nie byłaby możliwa bez odpowiedniego sprzętu. Dlatego też rząd w ramach projektu „Laptop dla ucznia” przekazuje urządzenia dla uczniów. Pierwsze laptopy zamówione w ramach tego programu dotarły już do 178 szkół i zostaną przekazane czwartoklasistom. - Konsekwentnie realizujemy założenia ustawy o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli – zaznacza wiceminister cyfryzacji Paweł Lewandowski. Program ma także wymiar społeczny i jednym z jego celów jest wyrównywanie szans w dostępie do nowoczesnego cyfrowego sprzętu. - Dzieci są naszą przyszłością, a ich edukacja jest warunkiem rozwoju Polski, ale też sukcesu rodzinnego. Dzisiaj włączamy wszystkich czwartoklasistów w świat cyfrowy, dzięki któremu dla wielu otworzą się niedostępne dotąd horyzonty edukacji, poznawania świata i wymiany myśli. Oprócz niezwykłych perspektyw, jakie oferuje posiadania laptopa i dostęp do internetu wiemy, że w sieci czyha na dzieci wiele zagrożeń, ale mamy duże zaufanie do rodziców i ich wyborów wychowawczych - powiedziała wiceminister cyfryzacji Barbara Socha. W kolejnych dniach będą sukcesywnie realizowane dostawy do 50 regionów w całej Polsce, w których rozstrzygnięte zostały już przetargi i podpisane umowy z podwykonawcami. W sumie przekazanych zostanie 394346 laptopów dla czwartoklasistów. 

Skomentuj artykuł: