Inżynier kontraktu przy budowie Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica

Firmy: PGE i Ørsted, realizujące wspólnie projekt budowy Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, podpisały z konsorcjum firm Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt‐Katowice” SA oraz „Energopomiar” Sp. z o.o. umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy budowie części lądowej projektu.

- Dla PGE Polskiej Grupy Energetycznej bardzo ważne jest, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał krajowych dostawców i wykonawców usług w łańcuchu dostaw dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica. Z satysfakcją powierzamy funkcję Inżyniera Kontraktu konsorcjum składającemu się z polskich przedsiębiorstw, potwierdzając tym samym, że krajowe firmy mają odpowiedni potencjał, by przystępować do przetargów w ramach tak dużych inwestycji związanych z morską energetyką wiatrową – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

- Podpisanie umowy z konsorcjum firm Biuro Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt‐Katowice” SA oraz „Energopomiar” Sp. z o.o. przybliża nas do dostarczenia 2,5 GW zielonej energii dla polskich gospodarstw domowych do 2030 roku. Ta współpraca wpisuje się również w zobowiązania przyjęte przez nas w ramach porozumienia sektorowego na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, którego nadrzędnym celem się maksymalizacja „local content” – powiedziała Agata Staniewska-Bolesta, dyrektorka zarządzająca Ørsted Offshore Polska.

Konsorcjum Biura Studiów, Projektów i Realizacji „Energoprojekt-Katowice” SA oraz „Energopomiar” będzie sprawowało nadzór inwestorski nad pracami realizowanymi przez generalnego wykonawcę części liniowej i stacyjnej przyłącza lądowego. Do zadań Inżyniera Kontraktu należy m.in. stała kontrola nad jakością oraz postępem prac realizowanych przez generalnego wykonawcę. Zakres podpisanej umowy obejmuje także udział w inspekcjach i odbiorach fabrycznych oraz organizację okresowych kontroli BHP.
Lądowa infrastruktura przyłączeniowa dla Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica powstanie w okolicach miejscowości Osieki Lęborskie, w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim na Pomorzu.

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie obu etapów projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 2 o mocy ok. 1,5 GW i Baltica 3 o mocy ok. 1 GW nastąpi jeszcze w tej dekadzie. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe, umowy z Operatorem Sieci Przesyłowej na przyłączenie do sieci, pozwolenia na ułożenie i utrzymanie kabli (PUUK), a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD) i decyzje o indywidualnym poziomie wsparcia wydane przez Komisję Europejską i Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Źródło

Skomentuj artykuł: