Jak efektywnie wdrażać innowacje w polskich firmach?

Do 20 lutego 2020 r. przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani udziałem w „Akademii Menadżera Innowacji” mogą zgłaszać się do PARP o dofinansowanie swojego udziału w tym przedsięwzięciu – 80 proc. w przypadku MŚP. To pierwszy tego typu program szkoleniowo-doradczy w Polsce, który pozwala zdobyć unikalne kompetencje w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz wdrażania innowacji.

Coraz więcej rodzimych przedsiębiorców jest świadomych, że innowacje to szansa na zwiększenie zysków i wyprzedzenie konkurencji. Z ostatniej edycji raportu PARP „Monitoringu innowacyjności polskich przedsiębiorstw”, w latach 2016-2018 aktywnych innowacyjnie było tylko 35,8 proc. polskich firm. Chodzi o firmy, które wprowadziły lub próbowały wprowadzić w tamtym czasie przynajmniej jedną innowację. Dla porównania, w pierwszej edycji badania udział ten wynosił 32,3 proc.

Brak wiedzy i doświadczenia w praktycznym obszarze wdrażania innowacji jest obecnie w Polsce największą barierą we wdrażaniu innowacji

wskazuje Beata Cichocka-Tylman, niezależny ekspert, doradca AMI.

Tworzenie kadr zdolnych do efektywnego wdrażania innowacji to główny cel „Akademii Menadżera Innowacji” (AMI) – projektu szkoleniowo-doradczego opracowanego przez PARP we współpracy z najlepszymi praktykami biznesu. Już wkrótce rusza druga edycja AMI. Przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani udziałem w projekcie mogą zgłaszać się do 20 lutego 2020 r.

Akademia dostarcza praktycznej wiedzy i umiejętności, po pierwsze, jak taką innowację stworzyć, a po drugie, wdrożyć w konkretnym przedsiębiorstwie

mówi Adam Banaszak, wiceprezes PARP.

Adresatami programu są przedstawiciele kadry zarządzającej oraz menadżerowie średniego szczebla i inni kluczowi pracownicy pod kątem sprawnego wdrażania innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach. Do AMI mogą zgłaszać się wszystkie firmy działające w Polsce, bez względu na branżę i wielkość firmy.

Akademia to połączenie szkoleń i doradztwa z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie.

PARP zadbał o to, aby szkolenie nie bazowało na akademickich wykładach, pełnych suchych definicji. Są to warsztatowe zajęcia w grupach, dyskusja i networking

mówi dr Michał Jasieński, prof. WSB-NLU, wykładowca AMI.

Każda firma biorąca udział w programie przechodzi diagnozę poziomu innowacyjności przedsiębiorstwa metodą Innovation Health Check. Na tej podstawie otrzymuje doradztwo i wiedzę indywidualnie dostosowaną do potrzeb firmy.

Wykłady i warsztaty odbywają się na dwudniowych zjazdach. Doradztwo prowadzone jest bezpośrednio w przedsiębiorstwach uczestników Akademii. Program przewiduje do 120 godzin usług doradców (do 60 godz. w przypadku mikroprzedsiębiorstw), którzy pomogą skonfrontować wiedzę szkoleniową z praktyką we własnej firmie. Uczestnicy zakończą program z gotowym planem wdrożenia zmian odpowiadających na potrzeby ich firm.

Dedykowani doradcy, prowadzą zespół przedsiębiorstwa przez cały program i wspierają w opracowywaniu strategii rozwoju innowacji. Te wszystkie elementy, od warsztatów do pracy indywidualnej, tworzą wyjątkową wartość. Mam ogromną przyjemność w obserwowaniu jak w czasie programu zespoły przedsiębiorstw przygotowują i następnie wdrażają program rozwoju innowacji. I to naprawdę działa

ocenia Beata Cichocka-Tylman.

Udział w AMI jest płatny, ale z dofinansowaniem ze środków unijnych, które wynosi 80 proc. dla mikro, małych i średnich firm oraz 50 proc. dla dużych.

W pierwszej edycji programu, która odbyła się w ubiegłym roku, wzięło udział 16 przedsiębiorstw: sześciu przedstawicieli mikro- i średnich firm oraz po dwóch przedstawicieli małych i dużych spółek reprezentujących branże: budowlaną, badawczo-rozwojową, produkcyjną, transportową, energetyczną oraz paliwową. W badaniu przeprowadzonym przez PARP ponad 80 proc. z nich zdecydowanie pozytywnie oceniło dostosowanie programu do oczekiwań i potrzeb zawodowych.

Szczegóły dotyczące programu oraz rekrutacji można znaleźć na stronie PARP.

Skomentuj artykuł: