Jak ubezpieczyć firmę od pożaru?

Każdego roku dochodzi do tysięcy pożarów w przedsiębiorstwach. Przed skutkami działania ognia właściciele firm mogą chronić się polisą. Co powinno obejmować ubezpieczenie i jak je wybrać?
 
O ubezpieczeniach na wypadek pożarów słyszy się głównie w kontekście prywatnych domów i mieszkań, choć przecież ryzyko niszczącego działania ognia nie jest obce przedsiębiorcom. Z danych KG Państwowej Straży Pożarnej wynika, że tylko w 2020 do pożarów doszło m.in. w 2,3 tys. obiektach produkcyjnych, 993 obiektach magazynowych, 868 punktach handlowo-usługowych (to m.in. sklepy i domy towarowe, restauracje, hurtownie, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne) czy 328 obiektach noclegowych (hotele, schroniska, domy wczasowe i pensjonaty).

- Strażackie statystyki ilustrują to, co w branży ubezpieczeniowej obserwujemy na co dzień – każdy biznes jest narażony na pożary. Na szczęście nie zawsze oznaczają one doszczętnie spalony firmowy majątek. Myśląc o ubezpieczeniu, trzeba jednak brać pod uwagę najgorszy scenariusz, a więc całkowicie strawione w ogniu mienie, które trzeba będzie odkupić lub odbudować. Dlatego należy właściwie podejść do jego wyboru i zakupu, tak aby odszkodowanie wystarczyło do pełnego pokrycia strat

mówi Damian Andruszkiewicz, Dyrektor Departamentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group.

Dwie najważniejsze rzeczy: suma ubezpieczenia i zakres ochrony

Ubezpieczenie musi być dla firmy realnym wsparciem finansowym po szkodzie. Aby tak się stało, wybór polisy należy zacząć od określenia sumy ubezpieczenia, na jaką chcemy chronić majątek firmy. Kluczowa zasada: powinna ona odpowiadać wartości nieruchomości firmowych wraz z wyposażeniem (maszyny, budynki gospodarcze itp.). Dzięki temu maksymalna wartość odszkodowania wystarczy, aby usunąć skutki szkody. Warto także mieć świadomość, że w ramach ubezpieczenia towarzystwo ubezpieczeniowe odpowiada też za szkody powstałe w trakcie prowadzonej akcji ratowniczej lub gaśniczej. Z polisy można także pokryć często wysokie koszty usunięcia pozostałości po szkodzie.

- Drugim elementem dobrze dobranego ubezpieczenia jest odpowiedni zakres ochrony. Trzeba dobrze przemyśleć, co przedstawia dla nas realną wartość. W jednej firmie będzie to np. tylko budynek wraz z wyposażeniem biurowym i elektroniką. Dla innego przedsiębiorcy szczególnie ważny jest park maszynowy i środki obrotowe, które chciałby chronić np. od zepsucia na skutek awarii czy zniszczenia urządzeń chłodniczych lub przerwy w dostawie prądu. Dodatkowo w ramach pakietu warto rozważyć ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków właścicieli i pracowników oraz odpowiedzialność cywilną związaną z prowadzeniem działalności

zauważa Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Warto także pamiętać, że ubezpieczenie chroni nie tylko od ognia, ale również od skutków powodzi, zalania, kradzieży czy rabunku. Dobre ubezpieczenie umożliwia ponadto m.in. rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę zysku utraconego w wyniku szkody. Tak skonstruowany zakres ubezpieczenia sprawi że w wymiarze finansowym szkoda może pozostać dla przedsiębiorcy niemal nieodczuwalna.

Ważny czynnik – ogrzewanie 

Niebawem sezon grzewczy – warto pamiętać, że według statystyk strażackich w budynkach firmowych, podobnie jak w domach i mieszkaniach, ogień pojawia się najczęściej wskutek wad i nieprawidłowego użytkowania urządzeń grzewczych (44% wszystkich pożarów). Należy zatem zadbać o ich regularne serwisowanie i nieużywanie w firmach urządzeń, których stan techniczny może budzić wątpliwości. Użytkując ubezpieczoną nieruchomość należy też przestrzegać zaleceń producentów odnośnie eksploatacji posiadanych urządzeń i przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz usuwania zanieczyszczeń z przewodów wentylacyjnych oraz kominowych. 

Nawet jednak sprawdzone, działające dotychczas bezawaryjnie ogrzewanie, nie da nam 100-procentowej gwarancji, że do pożaru nie dojdzie. 

- Ubezpieczenie przedsiębiorstwa to nasz „list żelazny” na wypadek pożaru. Jeśli pojawi się ogień, w którym spłonie część lub cały majątek firmy, pozwoli nam ono na przeprowadzenie remontu po pożarze, a w przypadku całkowitej utraty nieruchomości na jej odbudowę lub zakup nowej wraz z wyposażeniem – mówi Damian Andruszkiewicz z Compensy.

Skomentuj artykuł: