JSW. 480 mln zł na nagrody dla załogi

Ponad 22-tysięczna załoga Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) otrzymała w piątek jednorazową nagrodę pieniężną, wypłaconą na podstawie zawartego 5 lipca porozumienia związkowców z zarządem spółki. Wysokość nagród wyniosła od 13 do 19 tys. zł brutto.

Zgodnie z porozumieniem, dzień wypłaty nagrody wyznaczono na 22 lipca. Rzecznik Jastrzębskiej Spółki Węglowej Tomasz Siemieniec potwierdził, że pieniądze trafiły już na konta uprawnionych do nagrody pracowników.

Jak podały w portalu społecznościowym reprezentatywne organizacje związkowe JSW, kwoty wypłat netto mogą wynosić ok. 12,8 tys. zł dla pracowników dołowych (19 tys. zł brutto), ok. 10,8 tys. zł dla pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla (16 tys. zł brutto) i ok. 8,8 tys. zł dla pozostałych pracowników (13 tys. zł brutto). Kwoty mogą być inne w zależności od tego, w którym progu podatkowym mieszczą się dochody pracownika.

Jak informowała wcześniej JSW, wypłata nagrody będzie kosztowała spółkę do 480 mln zł, co obciąży wyniki firmy za drugi kwartał tego roku. W końcu sierpnia spółka przedstawi raport dotyczący wyników Grupy JSW w pierwszym półroczu br. Według związkowców, wyniki te - podobnie jak w pierwszym kwartale - będą rekordowe. Cytowany przez portal górniczej Solidarności lider tego związku w JSW Sławomir Kozłowski mówił nawet o 4 mld zł zysku. Spółka nie skomentowała tych informacji.

"Jeżeli teraz, mimo dwóch wielkich tragedii, jakie miały miejsce w Pniówku i Zofiówce (chodzi o katastrofy górnicze z kwietnia br. - red.), osiągamy historyczny zysk, mogący wynieść ponad 4 mld zł za pierwsze półrocze, po czym przeznaczamy z niego 10-11 procent na nagrodę dla pracowników, to nie powinno to budzić żadnych niezdrowych emocji. Górnicy powinni otrzymać jakąś część zysku, bo to oni w najbardziej bezpośredni sposób go wypracowali" – mówił Kozłowski, komentując wysokość jednorazowych nagród w JSW.

Zasadnicze porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń w JSW o 10 proc. (kosztem ok. 250 mln zł) podpisano 28 stycznia br. Ustalono w nim również, iż od stycznia br. z 21 do 30 zł wzrośnie wartość należnych górnikom posiłków profilaktycznych. Ponadto w ówczesnym porozumieniu zapisano, iż po ocenie sytuacji finansowej spółki za pierwsze półrocze 2022 r., strony porozumienia zdecydują o wypłacie jednorazowej nagrody dla wszystkich pracowników.

5 lipca br. JSW poinformowała o zawarciu kolejnego porozumienia ze stroną społeczną, precyzującego warunki wypłaty nagrody. Porozumienie w tej sprawie podpisały działające w JSW reprezentatywne organizacje związkowe: Solidarność, Kadra oraz Federacja Związków Zawodowych Górników JSW.

15 lipca porozumienie dotyczące wypłaty jednorazowej nagrody, mającej zrekompensować skutki inflacji, podpisano także w największej spółce węglowej - zatrudniającej ok. 36 tys. osób Polskiej Grupie Górniczej (PGG). Uzgodniono, iż 29 lipca pracownicy zatrudnieni pod ziemią otrzymają 6,4 tys. zł brutto, pracownicy zakładów przeróbki mechanicznej węgla oraz kilku innych zakładów produkcyjnych PGG - 5,2 tys. zł brutto, a pracownicy powierzchni kopalń 4 tys. zł. Koszt tego świadczenia przekroczy w spółce 200 mln zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: