Już ponad ćwierć miliona wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej

Złożono już ponad ćwierć miliona wniosków o wsparcie w ramach tarczy antykryzysowej, z czego zdecydowana większość dotyczy zwolnienia z opłacania składek ZUS na trzy miesiące – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Z danych MRPiPS wynika, że do poniedziałkowego południa złożono ponad 250 tys. wniosków o wsparcie z instrumentów przewidzianych w tarczy antykryzysowej.

Zdecydowana większość z nich – 181 419 wniosków – dotyczy zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS na trzy miesiące. Zwolnienie obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Emerytur Pomostowych i na ubezpieczenia zdrowotne.

Złożono również 39 570 wniosków o świadczenie postojowe dla osób prowadzących działalność gospodarczą oraz 2056 wniosków dla umów cywilnoprawnych. Wysokość świadczenia postojowego to 2080 zł brutto, a w przypadku osób wykonujących działalność gospodarczą rozliczających się w formie karty podatkowej – 1300 zł brutto.

O przyznanie niskooprocentowanej pożyczki do 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorcy złożono 22 998 wniosków. Taka pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że przez trzy miesiące od dnia jej udzielenia mikroprzedsiębiorca nie zmniejszy zatrudnienia w stosunku do stanu na 29 lutego br.

Ponadto złożono 2546 wniosków o odroczenie lub rozłożenie składek ZUS. Kolejne 1886 wniosków dotyczy wsparcia na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przepisy tzw. tarczy antykryzysowej mają złagodzić skutki wprowadzonych ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa. Przedsiębiorcy mogą wnioskować m.in. o czasowe zwolnienie ze składek ZUS, dofinansowane wynagrodzeń pracowników w czasie przestoju, a mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o niskooprocentowaną pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów działalności np. wynajmu lokalu.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N