Katowice to miasto realizujące nowoczesne projekty technologiczne

Katowice będą najważniejszym miastem promującym naukę w Europie w 2024 roku. Miasto swoją kandydaturę zgłosiło razem z Uniwersytetem Śląskim, a same starania wsparło kilkanaście innych katowickich uczelni.

Prof. Michaël Matlosz, przewodniczący EuroScience, poinformował o wyborze Katowic podczas konferencji prasowej, która odbyła się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej. Prestiżowy tytuł Europejskiego Miasta Nauki przyznawany jest co dwa lata, począwszy od 2004 roku. Jego ideą jest pogłębienie zmian towarzyszących transformacji społeczeństwa tych miast i regionów w stronę społeczeństwa nauki, ukazanie bogactwa i różnorodności europejskiego krajobrazu naukowego oraz wspieranie samokształcenia, integracji naukowej, zainteresowania nauką wśród młodszych pokoleń i rozwój europejskich badań bez granic, wzmocnienie europejskiego i międzynarodowego profilu społeczności naukowej w danym mieście oraz w regionie, zwiększenie zaangażowania obywateli i środowiska naukowego w problemy lokalne, uruchomienie inwestycji publicznych w regionalną naukę oraz jej infrastrukturę, a także pobudzenie turystyki. Gośćmi konferencji, podczas której ogłoszono ten werdykt był premier RP Mateusz Morawiecki i marszałek województwa Jakub Chełstowski. - To bardzo ważny dla Katowic, miasta, które mocno ewoluuje. Nauka zmienia życie. Ale trzeba też powiedzieć, że życie zmienia się przez naukę. Katowice jako serce regionu jest tego przykładem. To miasto realizujące nowoczesne projekty technologiczne, mający do tego ogromne aspiracje i wielki potencjał. Potencjał nauki współpracującej z przemysłem, nauki współpracującej z przedsiębiorcami, biznesem. Nauki, która otwiera nowe perspektywy rozwoju społecznego i ekonomicznego – mówił premier Mateusz Morawiecki.

W ramach imprez i wydarzeń towarzyszących w 2024 do Katowic przyjadą największe autorytety świata nauki. - Gratuluję Katowicom i rektorom uczelni. Jesteśmy świadkami jak bardzo Śląsk się zmienia i w jak dużym stopniu przyczynia się do tego nauka i edukacja. Stajemy się silnym ośrodkiem na wielu poziomach. Dość przypomnieć, że przez dwa lata nosimy tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości, który jest ukoronowaniem wsparcia przedsiębiorców w postaci Śląskiego Pakietu dla Turystyki na sumę 1,4 mld zł, Województwo Śląskie – Stadion Śląski gości imprezy lekkoatletyczne najwyższego formatu, a w 2028 roku zostanie gospodarzem Lekkoatletycznych Mistrzostw Europy. Tytuł Europejskiej Stolicy Nauki 2024 jest kolejnym ukłonem w stronę naszego regionu, docenieniem jego wartości. Dla nas – zarządu województwa obecnej kadencji istotne są dwa komponenty: gospodarka niskoemisyjna i właśnie wsparcie nauki. Sektor akademicki daje nam ogromną szansę. Tym bardziej, że czeka nas czas zmian, transformacji, w której prymat ma ekologia. A Europa bacznie będzie się tym zmianom przyglądać – zaakcentował marszałek województwa Jakub Chełstowski.

- Będą to swego rodzaju prawdziwe igrzyska nauki. To wydarzenie można traktować w kategoriach opowieści o tym, jak nauka i edukacja stały się nowym przemysłem Śląska – dodał prof. Ryszard Koziołek, rektor Uniwersytetu Śląskiego. Województwo Śląskie mocno wspiera naukę i edukację w regionie. W listopadzie w Muzeum Śląskim w Katowicach odbyło się pierwsze posiedzenie Forum Współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami regionu. W ramach spotkania marszałek województwa Jakub Chełstowski wręczył powołania 34 członkom Forum - przedstawicielom uczelni, środowisk gospodarczych oraz samorządowych. Zadaniem powołanego Forum jest inicjonowanie i wzmacnianie współpracy samorządu województwa z uczelniami wyższymi oraz środowiskiem gospodarczym, w kierunku rozwoju potencjału badawczego i naukowego uczelni oraz wzrostu konkurencyjności regionu. Wstępem do tej formy współpracy było sierpniowe spotkanie w Koszęcinie z rektorami uczelni wyższych, a jednym z jego postulatów była właśnie potrzeba powstania Forum współpracy samorządu Województwa Śląskiego z uczelniami. Teraz Katowice przygotowują się do kolejnego ważnego wydarzenia - będą najważniejszym miastem promującym naukę w Europie w 2024 roku. Jestem niesamowicie podekscytowany. Przed nami wielkie wyzwanie i wielka praca, ale też niezwykła inwestycja w społeczeństwo, w mieszkańców naszych regionu – mówił podczas konferencji Marcin Krupa, prezydent Katowic. Jak powiedział Izaak Newton, to, co wiemy, to tylko kropelka, a czego nie wiemy, to cały ocean. Jestem pewien, że z takim zespołem możemy wypływać na wody tego oceanu dodał prezydent.

Skomentuj artykuł: