KE spodziewa się szybkiej odbudowy polskiej gospodarki

Odbudowa polskiej gospodarki będzie najsilniejsza na tle wszystkich krajów UE - ocenia ministerstwo rozwoju, pracy i technologii, odnosząc się do jesiennych prognoz gospodarczych Komisji Europejskiej.

Jak przypomniało ministerstwo, KE szacuje, że spadek PKB w Polsce w 2020 roku wyniesie 3,6 proc. Jest to wynik lepszy od szacunków letniej prognozy (-4,6 proc.) oraz wiosennej (-4,3 proc.). Na tle krajów UE osłabienie aktywności w 2020 roku będzie niższe niż unijna średnia (-7,4 proc.), a także niż w strefie euro (-7,8 proc.).

Spośród krajów UE jedynie Litwa, Irlandia i Szwecja będą mniej dotknięte ekonomicznie przez pandemię w tym roku

czytamy.

W ocenie resortu rozwoju, pracy i technologii, pozytywny jest fakt szybkiej odbudowy gospodarki.

"Poziom polskiego PKB w 4. kwartale 2020 roku będzie wyższy o ok. 3,4 proc. w porównaniu z 4. kwartałem 2019, a więc sprzed wystąpienia pierwszych objawów pandemii. Będzie to najsilniejsze odbicie na tle wszystkich krajów UE, przy czym, w takich krajach jak Hiszpania, czy Włochy PKB będzie nadal niższy (o ok. 3 proc.), zaś PKB całej UE będzie zbliżony do poziomu sprzed pandemii"

wskazuje ministerstwo.
Źródło

Skomentuj artykuł: