Koleją do elektrowni jądrowej

Będzie sprawny i bezpieczny dowóz ładunków na potrzeby budowy i eksploatacji elektrowni jądrowej oraz lepszy dostęp do kolei w województwie pomorskim. 
 

PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla modernizacji i budowy linii kolejowych prowadzących do planowanej elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino, budowanej przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe. Inwestycja zostanie zrealizowana jako zadanie towarzyszące budowie elektrowni.
 

Opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla realizacji robót budowlanych w ramach projektu „Zapewnienie dostępu kolejowego do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino” zajmie się konsorcjum firm Multiconsult Polska sp. z o.o. i Transprojekt Gdański sp. z o.o. 
Wartość zadania wynosi 47,9 mln zł netto. Wykonawca przygotuje dokumentację i pozyska decyzje administracyjne w ciągu 27 miesięcy od podpisania umowy. 
 

– Nie tylko prowadzimy rekordowe inwestycje na kolei, ale i planujemy kolejne. Tak odważne inwestycje jak elektrownia jądrowa, która powstanie w Polsce, wymagają dobrego skomunikowania. Spokojnie, systematycznie i z dużą determinacją przygotowujemy się do realizacji wszystkich inwestycji towarzyszących – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.
 

– Aby powstała nowa linia kolejowa, należy przeprowadzić żmudny etap przygotowań, w ramach którego powstaje m.in. projekt budowlany i wykonawczy. Tak jest też w tym przypadku. Nasze działania planujemy na wiele lat do przodu, ponieważ poważnie traktujemy rozwój Polski i wiemy, że wybiega on poza horyzont tej czy innej kadencji – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.
 

Wykonawca przygotuje m. in. koncepcję programowo – przestrzenną dla dwóch wariantów inwestycji oraz projekty budowlane i wykonawcze wraz z pozyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych. Pozwolenie na budowę zostanie wydane dla jednego z dwóch wariantów inwestycji. 
 

Wariant podstawowy obejmuje modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Choczewo wraz z budową nowych odcinków, modernizację linii nr 229 na odcinku Lębork – Łeba, budowę nowego fragmentu linii kolejowej z Choczewa poprzez elektrownię jądrową do połączenia z linią nr 229 w obszarze stacji Steknica oraz budowę łącznicy do linii nr 229 w kierunku Łeby. Wariant opcjonalny zakłada modernizację linii kolejowej nr 230 na odcinku Wejherowo – Garczegorze, linii nr 229 na odcinku Lębork – Garczegorze, budowę nowej linii z Choczewa do elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino oraz łącznicy do linii nr 230 w kierunku Lęborka.
 

Dla podróżnych z powiatów lęborskiego i wejherowskiego, w przypadku uruchomienia przewozów pasażerskich, oznacza to nowe możliwości dostępu do kolei na nieczynnej obecnie linii nr 230 oraz na linii nr 229, wykorzystywanej na odcinku Lębork – Łeba wyłącznie w sezonie letnim. Istniejące stacje i przystanki zostaną zmodernizowane, planuje się także budowę nowych. Wszystkie zostaną dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Pociągi pasażerskie i towarowe pojadą z prędkością do 120 km/h. 

Źródło

Skomentuj artykuł: