Kolejne zielone obligacje w portfelu banku

Bank Ochrony Środowiska objął zielone obligacje, które pomogą sfinansować rozwój OZE na Pomorzu. Papiery wartościowe zostały wyemitowane przez Dom Maklerski BOŚ i posłużą do realizacji inwestycji spółki Respect Energy SA. Dzięki zielonym obligacjom firma pozyskała 60 mln zł na przejęcie farmy wiatrowej w miejscowości Wicko.

Obecnie działa tam 5 turbin wiatrowych ENERCON E82 E2 o łącznej mocy 10 MW, które generują 25 GWh zeroemisyjnego prądu w skali roku. Projekt spełnia kryteria określone w Green Bond Principles, co potwierdził niezależny audytor CICERO Shades of Green, przyznając inwestycjom najwyższą notę. Ponadto, jak zapowiadają przedstawiciele Respect Energy SA, obecnie trwają analizy nad rozbudową mocy tej elektrowni w oparciu o technologie fotowoltaiczne w ramach cable pooling, czego efektem będzie powstanie, oczekiwane przez operatora sieci, bardziej zrównoważonego źródła wytwarzania energii elektrycznej. Korelacja źródeł wiatrowych i słonecznych dzięki wykorzystaniu cable pooling może okazać się jednym z bardziej efektywnych rozwiązań na rynku odnawialnych źródeł energii.

- Jednym z celów strategicznych Banku Ochrony Środowiska jest wspieranie i napędzanie zielonej transformacji w Polsce. Projekt w Wicku oceniamy jako bardzo perspektywiczny. Wierzymy, że może stanowić on wzór dla innych podobnych inwestycji. Dlatego też podjęliśmy decyzję nie tylko o organizacji emisji obligacji za pośrednictwem DM BOŚ, ale również o nabyciu ich w całości, stając się tym samym jedynym obligatariuszem - powiedział Wojciech Hann, prezes BOŚ.

- W Europie tego typu inwestycje stają się standardem zarówno wśród małych, średnich, jak i dużych przedsiębiorstw, takich jak Respect Energy. Symbioza energii słonecznej, wiatrowej oraz wodorowej to po prostu przyszłość, która nie może nas ominąć - podkreśla Sebastian Jabłoński, prezes Respect Energy SA.

- Potrzeby finansowe zielonej transformacji są olbrzymie. Pomimo planowanej znaczącej podaży środków publicznych, istotna luka kapitałowa będzie sukcesywnie wypełniania przez sektor finansowy. DM BOŚ posiada odpowiednie kompetencje i doświadczenie w obszarze pozyskiwania finansowania na zielone inwestycje, stąd nasze zaangażowanie w tak perspektywiczny projekt, jak ten w Wicku było dla nas czymś naturalnym - powiedział Radosław Olszewski, prezes DM BOŚ.

Jak zaznacza Tomasz Zadroga, CEO Respect Energy, Wicko jest lokalizacją strategiczną. Inwestycja spółki obejmuje 30-hektarową działkę z ogromnym potencjałem energotwórczym zarówno dla paneli słonecznych, jak i turbin wiatrowych. Według przedstawicieli firmy, Wicko wkrótce może stać się przykładem nowego podejścia do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

- Jesteśmy przekonani, że inwestycje w różne rodzaje OZE pozwolą w pełni wykorzystać potencjał, który kryje się na tych 30 ha terenu nad Bałtykiem. Plany Respect Energy na najbliższe miesiące to projekty przełomowe, z perspektywy biznesowej i społecznej, co zawsze staramy się łączyć. To jeden z fundamentów naszej filozofii działania - zaznacza Zadroga.

Inwestycja w Wicku jest drugim, tak dużym projektem rozwijanym na Pomorzu przez jego firmę. Obecnie trwają kolejne prace nad rozwojem przedsięwzięć z zakresu energetyki odnawialnej.

Źródło

Skomentuj artykuł: