Komercyjny rynek zdjęć satelitarnych dynamicznie rośnie. Gdzie są wykorzystywane?

Zmiany klimatyczne, ochrona środowiska, monitoring klęsk żywiołowych – to tylko niektóre obszary, w których wykorzystuje się obrazowanie satelitarne. Wraz z rozwojem technologii, jakość zdjęć cały czas się poprawia, a koszt ich pozyskania maleje, w związku z czym analitycy przewidują kolejne lata dynamicznego wzrostu tego segmentu.

Analizy amerykańskiej firmy Allied Market Research pokazują, że globalne znaczenie zdjęć satelitarnych dla celów komercyjnych dynamicznie rośnie. Zwłaszcza, że dziś administracja publiczna stała się pełnoprawnym i znaczącym uczestnikiem rynku, zakupując usługi oraz rozwiązania oparte na zdjęciach satelitarnych od firm prywatnych. W prognozie obejmującej okres do 2026 roku, rynek ten będzie rósł średnio o 11,2 proc. rocznie i ma osiągnąć wartość 5,25 mld dolarów.

Rynek stawia na przetwarzanie danych

Informacje, jakich dostarczają zdjęcia z satelitów, pomagają wzmocnić operacje obronne oraz dostarczać usługi związane z bezpieczeństwem na poziomie krajowym i globalnym. Już dziś obrazowanie satelitarne dostarcza dane na temat właściwości chemicznych, fizycznych i biologicznych planety. Korzystają z nich badacze i naukowcy, ale także w coraz większym stopniu firmy produkujące różnego rodzaju aplikacje. Wszyscy oni potrzebują wysokiej jakości, dokładnych i aktualnych produktów z obrazowania Ziemi. Rynek napędzany jest głównie przez postęp w analizie zdjęć satelitarnych, rozwój sztucznej inteligencji (AI) wykorzystującej duże zbiory danych oraz rosnący udział sektora prywatnego.

Szeroki wachlarz zastosowań zdjęć z orbity przyciąga coraz większą uwagę wielu podmiotów, z różnych branż, jak choćby sektor zaawansowanych technologii. Zebranie danych satelitarnych to dopiero początek całego łańcucha procesu. Aby je przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać, potrzebne są zaawansowane rozwiązania informatyczne takie jak profesjonalna i odpowiednio zabezpieczona infrastruktura w chmurze obliczeniowej czy specjalistyczne oprogramowanie

mówi Przemysław Mujta, Dyrektor Wsparcia Sprzedaży w CloudFerro, dostawcy innowacyjnych usług przetwarzania w chmurze.

Firma zbudowała i świadczy usługi chmury obliczeniowej m.in. dla dwóch z pięciu europejskich platform Copernicus DIAS (Data and Information Access Services) udostępniających zdjęcia satelitarne oraz możliwość ich przetwarzania – CREODIAS i WEkEO, oraz dla niemieckiej platformy CODE-DE.

Przemysł 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa również wpływa pozytywnie na rozwój sektora obrazowania satelitarnego. Rozwój Przemysłu 4.0, promującego zmianę w procesach produkcyjnych oraz przejście z modelu analogowego na cyfrowy, zapewnia lepszą wydajność, efektywność i jakość, oferując jednocześnie olbrzymie możliwości rozwoju wielu firmom satelitarnym, producentom urządzeń, czy deweloperom aplikacji.

Obrazowanie satelitarne jest bardzo skuteczne w zastosowaniach komercyjnych, takich jak wybór placów budowy, terenów otaczających, planowanie tras, monitorowanie projektów infrastrukturalnych czy modelowanie 3D obszarów wykopalisk. Dzięki pojawieniu się nowych technologii, w tym teledetekcji i LIDAR, tych możliwości cały czas przybywa.

Nowe modele sprzedaży

Firmy i organizacje opierające swoją działalność na zdjęciach satelitarnych coraz częściej korzystają z nowego modelu udostępniania tych danych – „satelita jako usługa” (SataaS). Polega ona na rozliczeniu w systemie pay-as-you-go, w którym użytkownik płaci tylko za informacje, z których korzysta. To rozwiązanie umożliwia elastyczność i łatwy dostęp do danych satelitarnych, bez konieczności posiadania własnego satelity. Dzięki temu nawet małe i średnie firmy mogą korzystać z wysokiej jakości zdjęć, opierając na tym rozwój swojego biznesu.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na zdjęcia w bardzo wysokiej rozdzielczości (VHR), rozbudowujemy ofertę platformy CREODIAS. W tym roku rozpoczęliśmy współpracę z trzema operatorami satelitów dostarczających obrazy VHR – chińskim CG Satellite, kazachskim Kazachstan Gharysh Sapary Space Technologies oraz koreańskim KOMPSAT. Użytkownicy CREODIASA mają teraz dostęp do obrazów statycznych i wideo w świetnej jakości, o rozdzielczości nawet 50 cm, co otwiera ogromne możliwości badawcze

dodaje przedstawiciel CloudFerro.

Zdjęcia satelitarne dla wszystkich

Informacje, które uzyskujemy dzięki satelitom, umożliwiają nam poznanie dokładnej, aktualnej sytuacji na Ziemi. To ogromna pomoc w takich sytuacjach jak trzęsienia ziemi, osuwiska, tsunami czy erupcje wulkanów, które niszczą infrastrukturę. Dlatego przewiduje się, że w najbliższych latach największy wzrost zastosowań danych z satelitów będzie dotyczył reagowania na klęski żywiołowe i ich monitorowania oraz zarządzania energią i zasobami naturalnymi. Inną dziedziną, w której wykorzystanie obrazowania satelitarnego szybko rośnie, jest monitorowanie rolnictwa

wyjaśnia Przemysław Mujta.

Według wspomnianego raportu, obecnie najsilniejszym motorem rozwoju tego segmentu jest potrzeba badania i monitorowania zasobów Ziemi oraz ochrona środowiska. Kolejne dziedziny, w których rośnie wykorzystanie danych satelitarnych, to planowanie i rozwój obszarów miejskich, zarządzanie sytuacjami kryzysowymi, zarządzanie energią i zasobami naturalnymi, nadzór i bezpieczeństwo oraz obrona i wywiad. Wszystkie te sektory będą kreowały coraz większe zapotrzebowanie na wyspecjalizowane dane satelitarne i rozwiązania na nich oparte.

Rozwój segmentu usług opartych na obrazowaniu satelitarnym to niewątpliwie zasługa takich przedsięwzięć jak europejski program obserwacji Ziemi Copernicus, działający pod nadzorem Komisji Europejskiej. Program ten, oprócz wsparcia informacyjnego dla administracji europejskiej i poszczególnych krajów, ma na celu także pobudzanie rozwoju firm Starego Kontynentu. Udostępnienie danych gromadzonych w ramach programu Copernicus umożliwia firmom powszechne korzystanie z nich, a także tworzenie specjalistycznych produktów i usług. Takie źródło produktów satelitarnych, jak platforma CREODIAS, może być motorem rozwoju dla wielu biznesów z różnych branż.

Źródło

Skomentuj artykuł: